Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyAkcje

Akcje

Akcje mogą być notowane na rynku podstawowym lub równoległym w zależności od spełnionych wymogów Regulaminu Giełdy.

Obrót akcjami odbywa się w systemie ciągłym (od godz. 9.00 do 17.05) lub w systemie kursu jednolitego z dwoma fixingami (o 11.00 i o 15.00).

Segmenty

Akcje wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym kwalifikowane są do 4 segmentów: MINUS 5, 5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS. Jedynym kryterium kwalifikacji spółek do nowych segmentów rynku regulowanego jest wartość kapitalizacji spółki, liczona jako średnia arytmetyczna kapitalizacji z trzech ostatnich miesięcy. Wartość kapitalizacji spółki na potrzeby kwalifikacji do segmentów rynku regulowanego ustalana jest na podstawie kursu zamknięcia akcji i praw do akcji.

• do segmentu MINUS 5 należą akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro
• do segmentu 5 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro
• do segmentu 50 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro
• do segmentu 250 PLUS należą akcje spółek, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro

Po zakończeniu ostatniej sesji w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku GPW dokonuje okresowej weryfikacji i kwalifikacji spółek do odpowiednich segmentów. Jeśli spółka notowana jest krócej, pod uwagę brana jest średnia z okresu jej notowania.

Uchwała Nr 1386/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy z dnia 7 marca 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie


Lista alertów

Na listę alertów trafiają spółki mające akcje groszowe, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością, oraz spółki w stanie upadłości. Akcje spółek z subsegmentu Lista Alertów nie są uwzględnianie przy ustalaniu indeksów giełdowych i są notowane w systemie kursu jednolitego.

Uchwała Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media