Jesteś tutaj: Strona główna - GPWDane RynkoweSerwisy giełdoweDane czasu rzeczywistego

Dane czasu rzeczywistego

Także firmy, które zamierzają zaoferować swoim klientom dostęp do danych giełdowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu, zobowiązane są uprzednio podpisać z GPW umowę o dystrybucję serwisów giełdowych

Sposób odbioru serwisów, zakres informacyjny oraz wysokość opłat pobieranych przez GPW od internetowych dystrybutorów nie różni się od zasad dotyczących innych firm (nie wykorzystujących Internetu jako kanału dystrybucji).

Alternatywne sposoby pobierania opłat za dane czasu rzeczywistego

Dystrybutorzy internetowi mogą wykorzystać specyfikę tego medium do zaoferowania klientom udogodnień i oszczędności, które byłyby trudne lub niemożliwe do realizacji w "tradycyjnych" kanałach dystrybucji.

Nie każdy abonent serwisu czasu rzeczywistego (zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych) jest zainteresowany codzienną obserwacją notowań giełdowych. Niektóre osoby potrzebują dostępu do danych jedynie kilka / kilkanaście dni w miesiącu lub tylko przez pewną część każdego dnia (zależnie od obranej strategii inwestowania).

Dla takich abonentów GPW wprowadziła możliwość alternatywnego - w stosunku do opłaty ryczałtowej - naliczania opłat za dane giełdowe czasu rzeczywistego:

 • za ilość zapytań do bazy danych
  Dystrybutor pobiera notowania z GPW i umieszcza je w dostępnej dla klientów bazie danych. Klienci dysponujący odpowiednimi funkcjami oprogramowania udostępnionego przez dystrybutora zadają za pośrednictwem Internetu "zapytania" do bazy, żądając dostarczenia w czasie rzeczywistym informacji np. o kursie konkretnego instrumentu (lub grupy papierów), wartości indeksu. Zapytanie o każdy instrument jest odpłatne (zgodnie z obowiązującym cennikiem)
 • Abonent mający możliwość korzystania z takiego serwisu wysyła do bazy zapytanie np. "podaj aktualna cenę spółki X". Otrzymuje odpowiedĄ i jednocześnie zostaje naliczona opłata za zapytanie (za jeden papier) w wysokości 0,01 PLN (jednego grosza). Gdyby zapytanie było skonstruowane w następujący sposób: "podaj aktualny kurs akcji wchodzących w skład indeksu WIG20", wówczas opłata za takie zapytanie wynosiłaby 0,20 PLN (0,01 PLN x 20 papierów wchodzących w skład tego indeksu).
   
 • Ten alternatywny - w stosunku do opłaty ryczałtowej - sposób naliczania opłat za dane giełdowe czasu rzeczywistego może być także zastosowany w przypadku zapytania przy użyciu telefonii komórkowej (SMS), gdzie abonent przekazuje dystrybutorowi informacje, jakie dane w czasie rzeczywistym (kursy spółek, wartości indeksów itp.) chce otrzymywać w trybie "alertu".
   
 • za czas korzystania z bazy danych
  Dystrybutor wnosi opłatę za (wyliczony w godzinach) czas korzystania z notowań (za faktyczny czas, kiedy abonent był zalogowany do bazy i obserwował notowania giełdowe w czasie rzeczywistym).

UWAGA !

Dystrybutorzy zamierzający zaoferować tego typu rozwiązania swoim klientom powinni posiadać odpowiednie systemy billingowe, gwarantujące efektywną kontrolę nad wykorzystaniem danych czasu rzeczywistego przez swoich abonentów i precyzyjne naliczanie opłat giełdowych.

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media