Jesteś tutaj: Strona główna - GPWNotowaniaAkcje i PDA - notowania jednoliteLista alertów - notowania jednolite

Lista alertów - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otwKurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. -skumul.
(tys.)
ABMSOLID /10ABMPLN---0,32------0,32---------------
ADVADIS /6ADSPLN15:00:000,01---0,010,010,005510 3750,10
AMPLI /6APLPLN15:01:300,28---0,280,280,0010042 9450,82
AURUM /6AUMPLN---1,62------1,62---------------
BUDOPOL /12BDLPLN15:00:000,060,060,060,0716,679 000312 0940,85
CASHFLOW /Z /3CFLPLN---0,32------0,32---------------
CCENERGY /ZCCEPLN---0,07------0,07---------------
DREWEX /10DREPLN15:00:000,25---0,240,24-4,001 00034 5001,08
DSS /Z /7DSSPLN---0,090,09---0,09---------------
EFHEFHPLN15:00:000,120,120,120,138,3343944 9210,63
EKANCELAR /1EKAPLN15:00:000,06---0,060,0716,6793849 9680,65
EUIMPLANT /Z /7EUIPLN---0,010,01---0,01---------------
FAMFAMPLN---0,40------0,40---------------
GANT /Z /12,/26GNTPLN---0,280,28---0,28---------------
IDEON /ZIDEPLN---0,020,02---0,02---------------
IDMSA /Z /6,/27IDMPLN---0,16------0,16---------------
JUPITERJPRPLN15:00:000,340,330,340,33-2,94801110 0173,36
KCIKCIPLN11:00:000,02---0,020,020,0048 957250 0001,00
MEWAMEWPLN15:00:000,05---0,050,050,0085937749 05437,45
MITMITPLN15:17:550,120,120,120,120,007 500128211 78325,41
NEWWORLDRNWRPLN15:00:000,060,050,060,05-16,67195 946331 103 39055,20
ONE2ONE /3O2OPLN---0,090,01---0,09---------------
PBOANIOLA /11PBOPLN---0,30------0,30---------------
PCGUARDPCGPLN15:00:000,16---0,160,160,00284614 8002,37
PETROLINV /27OILPLN15:11:550,150,160,150,166,6713 40842264 21741,04
PLAZACNTRPLZPLN15:13:340,19---0,180,18-5,262 0136269 54348,52
POLIMEXMSPXMPLN15:29:590,060,070,060,0716,67132 41815710 303 922653,82
REGNONREGPLN15:00:000,02---0,020,020,0040 3459337 6956,75
SANWILSNWPLN15:17:421,40---1,391,38-1,4378133 4004,71
SWISSMEDSWDPLN---0,25------0,25---------------
WESTAISICWESPLN15:00:000,09---0,080,08-11,111 08611 0860,09
Razem13 363 710883,85

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

Z - zawieszenie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/2 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/3 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/4 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku emitenta
/6 - sąd ogłosił upadłośc emitenta z możliwością zawarcia układu
/7 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki
/8 - emitent złożył wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku emitenta
/9 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/10 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/11 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/12 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/13 - sąd wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości
/14 - sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
/15 - sąd wydał postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego
/16 - emitent złożył oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego
/17 - sąd wydał postanowienie o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego
/18 - wobec emitenta wszczęte zostało postępowania naprawczego
/19 - umorzenie postępowania naprawczego
/20 - otwarcie likwidacji emitenta
/21 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjnych
/22 - emitent naruszył przepisy obowiązujące na giełdzie
/23 - emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa właściwego
/24 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/25 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku na wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/26 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania
/27 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media