Jesteś tutaj: Strona główna - GPWRelacje InwestorskieObligacje GPW

Podstawowe informacje o emisji obligacji

Emitent Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 117 punktów bazowych. Odsetki wypłacane półrocznie.

W szóstym okresie odsetkowym, który rozpoczął się 30 czerwca 2014 roku, oprocentowanie wynosi 3,87%

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Wykup obligacji

02-01-2017

Zabezpieczenie

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

Rodzaj obligacji

Obligacje na okaziciela

Rynek notowań

Catalyst: obligacje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz ASO prowadzonym przez BondSpot

Łączna wartość nominalna obligacji serii A i B

245.000.000 zł

Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi
170.000.000 zł
Łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi
75.000.000 zł
 

Kod ISIN

PLGPW0000033
Obligacje GPW serii A i B zostały zasymilowane i notowane są pod jednym kodem ISIN.
 

Obligacje GPW serii A zadebiutowały na CATALYST w dniu 4 stycznia 2012 r. (w segmencie ASO prowadzonym przez BondSpot).

W dniu 20 lutego 2012 r. obligacje serii A i B zadebiutowały na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW a obligacje serii B w segmencie ASO na BondSpot.
 

 PLGPW0000033 - VII Okres Odsetkowy

Dokumenty do pobrania

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media