Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWO spółceGrupa kapitałowa

Grupa kapitałowa


TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.
www.tge.pl

TGE jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, na której przedmiotem obrotu są towary giełdowe: energia elektryczna, gaz ziemny, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, w 2015 r. uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych.

Towarowa Giełda Energii jest 100-procentowym właścicielem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), która prowadzi izbę rozliczeniowo-rozrachunkową dla transakcji, są których przedmiotem są towary giełdowe oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

Towarowa Giełda Energii jest także 100-procentowym właścicielem spółki InfoEngine S.A., która prowadzi elektroniczną platformę obrotu towarami w segmencie OTC i świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii elektrycznej.
 

BONDSPOT S.A.
www.bondspot.pl

BondSpot koncentruje swoją działalność na obrocie skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi. Treasury BondSpot Poland, prowadzony przez BondSpot posiada status autoryzowanego przez Ministerstwo Finansów i Dilerów Skarbowych Papierów Wartościowych rynku elektronicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi.


GPW Benchmark S.A.

GPW Benchmark jest spółką w 100% kontrolowaną przez GPW.
 

Instytut Analiz i Ratingu S.A. (IAiR)

Instytut Analiz i Ratingu (IAiR) został powołany przez GPW 20 czerwca 2014 r. Głównym celem Instytutu jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Powołanie Instytutu jest kontynuacją działań GPW w zakresie poprawy jakości polskiego rynku kapitałowego i wzmacniania jego roli w finansowaniu rozwoju kraju. Planowana działalność IAiR obejmuje przygotowywanie i publikację ratingów dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych.
 

KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
www.kdpw.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz ASO (alternatywne systemy obrotu), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. Ponadto KDPW realizuje szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Od 2012 roku Krajowy Depozyt prowadzi także usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR) oraz jest uprawniony do nadawania numerów LEI. Akcjonariuszami KDPW są: GPW, Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Na każdy z tych podmiotów przypada jedna trzecia akcji.
 

KDPW_CCP S.A.
www.kdpwccp.pl

KDPW_CCP – spółka zależna KDPW – realizuje zadania z zakresu prowadzenia rozliczeń transakcji, a także prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Działalność KDPW_CCP polega na rozliczaniu transakcji zawieranych na rynkach prowadzonych przez GPW i BondSpot, oraz na zarządzaniu ryzykiem rozliczeniowym wynikającym z tych transakcji. Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy nową usługę: rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń derywatów rynku OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING). KDPW_CCP zostało wyposażone w kapitał własny w wysokości 218 mln zł stanowiący jeden z elementów systemu gwarantowania rozliczeń.
 

CENTRUM GIEŁDOWE S.A.
www.cgsa.com.pl

Spółka Centrum Giełdowe S.A. została utworzona w 1995 r. Spółka zajmuje się zarządzaniem, administrowaniem i prowadzeniem kompleksu „Centrum Giełdowe” położonego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz wynajmowaniem pomieszczeń w nim zlokalizowanych. Spółka działa również jako inwestor zastępczy i zarządca nieruchomości, otrzymując prowizje od innych podmiotów.
 

AQUIS EXCHANGE
www.aquis.eu

Aquis Exchange rozpoczął działalność w listopadzie 2013 r. jako wielostronna platforma obrotu i prowadzi obecnie obrót akcjami największych spółek z 13 europejskich rynków. Aquis Exchange stosuje innowacyjne na rynku finansowym metody pobierania opłat transakcyjnych. Dodatkowo opracował i rozwija własny, nowoczesny system transakcyjny. Założycielem Aquis Exchange jest Alasdair Haynes, który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na rynkach finansowych. W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa Chi-X Europe.
 

 

Kontakt dla mediów

Zespół Prasowy GPW
press@gpw.pl

Justyna Rachańska
tel. +48 22 537 70 89
justyna.rachanska@gpw.pl

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media