Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN15:00:001,00 - 1,031,000,00472 0282,09
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,26 - 0,53 - - - - -
BACD /1BACPLN11:00:000,120,120,130,138,3333813380,04
BERLINGBRGPLN11:00:004,20 - 4,204,200,0010011000,42
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - 6,40 - - - - -
DROPDRPPLN15:00:001,40 - 1,401,400,0020012000,28
FMGFMGPLN - 0,29 - - 0,29 - - - - -
IBSMIBSPLN - 27,93 - - 27,93 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IDMSAIDMPLN15:00:000,720,710,650,67-6,94443750,05
INDYGOIDGPLN15:00:000,500,500,500,500,0085746 3473,17
INTERBUD /8ITBPLN11:00:110,79 - 0,700,70-11,3935713570,25
KDMSHIPNGKDMPLN15:00:002,80 - 2,802,74-2,149561 6134,49
KERDOS /1,/9KRSPLN15:00:000,05 - 0,050,050,0015 000528 5001,43
MEGARONMEGPLN - 15,01 - - 15,01 - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 24,95 - - 24,95 - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN11:00:001,26 - 1,201,20-4,761 03521 1351,36
PCGUARDPCGPLN15:00:001,901,801,801,80-5,2626457391,33
PEIXINPEXPLN11:29:382,62 - 2,602,60-0,761 68452 7487,14
PEMUGPMGPLN11:00:000,60 - 0,600,600,0064621 6460,99
REDANRDNPLN11:00:001,53 - 1,601,604,581857001,12
REGNON /9REGPLN - 0,310,15 - 0,31 - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,20 - 0,30 - - - - -
SANWILSNWPLN15:00:000,89 - 0,850,85-4,49131130,01
SCOPAK /9SCOPLN - 0,71 - - 0,71 - - - - -
STAPORKOWZUKPLN15:00:004,204,354,214,210,2410552 89212,18
STARHEDGESHGPLN15:00:000,56 - 0,510,51-8,9399847 5003,83
TXMTXMPLN15:00:003,39 - 3,393,390,0015022 1507,29
WISTILWSTPLN - 73,20 - - 73,20 - - - - -
ZASTALZSTPLN15:00:000,25 - 0,250,250,001 00055 3861,35
ZREMB /7ZREPLN15:00:000,41 - 0,400,410,001 00056 1282,46

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego