Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN15:00:001,00 - 1,001,000,00351890,19
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,26 - 0,53 - - - - -
BERLINGBRGPLN - 3,823,98 - 3,82 - - - - -
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - 6,40 - - - - -
DROPDRPPLN - 1,021,24 - 1,02 - - - - -
FMGFMGPLN11:00:000,26 - 0,260,260,001110,00
IBSMIBSPLN - 24,21 - - 24,21 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IDMSAIDMPLN15:00:000,630,660,640,641,599 990210 0006,40
INDYGOIDGPLN11:00:000,47 - 0,440,44-6,3893744 6202,03
INTERBUD /8ITBPLN15:00:000,65 - 0,650,62-4,62354 4312,84
KDMSHIPNGKDMPLN - 5,40 - - 5,40 - - - - -
KERDOS /2KRSPLN11:19:530,020,020,020,020,005 236310 2360,20
MEGARONMEGPLN - 14,98 - - 14,98 - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 26,3021,00 - 26,30 - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 1,14 - - 1,14 - - - - -
PCGUARDPCGPLN15:05:431,35 - 1,051,05-22,221442780,29
PEIXINPEXPLN11:01:032,60 - 2,502,50-3,8534525141,28
PEMUGPMGPLN15:00:260,60 - 0,520,52-13,335532 5001,30
REGNON /9REGPLN - 0,30 - - 0,30 - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,21 - 0,30 - - - - -
SANWILSNWPLN - 0,84 - - 0,84 - - - - -
SCOPAK /9SCOPLN - 0,700,01 - 0,70 - - - - -
STAPORKOWZUKPLN15:00:003,65 - 3,523,52-3,5615061 7306,09
STARHEDGESHGPLN15:00:000,50 - 0,550,500,0030835740,29
WISTILWSTPLN - 62,00 - - 62,00 - - - - -
ZASTALZSTPLN15:17:010,28 - 0,280,27-3,5727 8001148 86113,25
ZREMB /7ZREPLN15:14:240,43 - 0,420,42-2,331 55045 0502,12

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego