Data Nazwa 2017-06-09 13:37:58 Zmiany udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A. 2017-06-08 13:16:48 Nabycie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych 2017-06-08 09:21:13 Wybór biegłego rewidenta 2017-06-07 15:55:13 Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 2017-05-19 16:05:41 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.
]]>