Data Nazwa 2017-05-25 06:43:15 QSr 2017-05-22 14:36:38 Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016 2017-05-09 20:14:18 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku 2017-04-28 18:52:58 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016 2017-03-30 21:39:21 Wykup obligacji oraz zakończenie programu emisji obligacji
]]>