ISIN PLATAL000046
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor sprzedaż nieruchomości
Liczba wyemitowanych akcji 38 714 610
Wartość rynkowa (mln zł) 1 682,92
Wartość księgowa (mln zł) 713,96
C/WK 2,36
C/Z 12,40
Stopa dywidendy (%) 3,90