ISIN PLATAL000046
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor sprzedaż nieruchomości
Liczba wyemitowanych akcji 38 714 610
Wartość rynkowa (mln zł) 1 469,99
Wartość księgowa (mln zł) 728,20
C/WK 2,02
C/Z 13,70
Stopa dywidendy (%) 4,40