ISIN PLATAL000046
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor sprzedaż nieruchomości
Liczba wyemitowanych akcji 38 714 610
Wartość rynkowa (mln zł) 1 660,86
Wartość księgowa (mln zł) 756,19
C/WK 2,20
C/Z 12,20
Stopa dywidendy (%) 3,90