ISIN PLATAL000046
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor sprzedaż nieruchomości
Liczba wyemitowanych akcji 38 714 610
Wartość rynkowa (mln zł) 1 660,86
Wartość księgowa (mln zł) 794,71
C/WK 2,09
C/Z 9,70
Stopa dywidendy (%) 3,90