ISIN PLLWBGD00016
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor górnictwo węgla
Liczba wyemitowanych akcji 34 013 590
Wartość rynkowa (mln zł) 2 343,54
Wartość księgowa (mln zł) 2 364,48
C/WK 0,99
C/Z 11,40
Stopa dywidendy (%) 1,50