ISIN PLLWBGD00016
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor górnictwo węgla
Liczba wyemitowanych akcji 34 013 590
Wartość rynkowa (mln zł) 2 244,90
Wartość księgowa (mln zł) 2 350,11
C/WK 0,96
C/Z 11,50
Stopa dywidendy (%) 1,50