ISIN PLLWBGD00016
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor górnictwo węgla
Liczba wyemitowanych akcji 34 013 590
Wartość rynkowa (mln zł) 2 655,10
Wartość księgowa (mln zł) 2 332,89
C/WK 1,14
C/Z 12,10
Stopa dywidendy (%) 1,30