ISIN PLODLPL00013
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor hutnictwo żelaza i stali
Liczba wyemitowanych akcji 20 664 121
Wartość rynkowa (mln zł) 70,26
Wartość księgowa (mln zł) 59,06
C/WK 1,19
C/Z 6,10
Stopa dywidendy (%) 5,90