ISIN PLODLPL00013
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor hutnictwo żelaza i stali
Liczba wyemitowanych akcji 20 664 121
Wartość rynkowa (mln zł) 78,32
Wartość księgowa (mln zł) 56,19
C/WK 1,39
C/Z 6,90
Stopa dywidendy (%) 5,30