ISIN PLODLPL00013
Rynek/Segment Podstawowy
Sektor hutnictwo żelaza i stali
Liczba wyemitowanych akcji 20 664 121
Wartość rynkowa (mln zł) 86,38
Wartość księgowa (mln zł) 57,20
C/WK 1,51
C/Z 7,20
Stopa dywidendy (%) 4,80