Na giełdzie od: 07.2015
Liczba wyemitowanych akcji: 38714610
Wartość rynkowa (mln zł): 1471.16
Nazwa: ATAL
Skrót: 1AT
Nazwa pełna: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby: UL. STAWOWA 27 43-400 CIESZYN
Województwo: śląskie
Prezes Zarządu: Zbigniew Juroszek
Numer telefonu: (33) 857 59 01
Numer faksu: (33) 8575902
Strona www: www.atal.pl 
E-mail: sekretariat@atal.pl 
Statut: Statut-ATAL.pdf
]]>