Na giełdzie od: 03.1998
Liczba wyemitowanych akcji: 20664121
Wartość rynkowa (mln zł): 82.66
Nazwa: ODLEWNIE
Skrót: ODL
Nazwa pełna: ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres siedziby: UL. ROGOWSKIEGO 22 27-200 STARACHOWICE
Województwo: świętokrzyskie
Prezes Zarządu: Zbigniew Ronduda
Numer telefonu: (41) 275 86 00- 02; 275-86-05
Numer faksu: (41) 2758681
Strona www: www.odlewniepolskie.pl 
E-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl 
]]>