Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów MMR Invest S.a.r.l. (siedziba Luxemburg) 4 800 000 65,57 4 800 000 65,57 * z podmiotami zależnymi ]]>