Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów Juroszek Investments Sp. z o.o. 32 214 610 83,21 33 714 610 83,84 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 2 014 741 5,20 2 014 741 5,01 * z podmiotami zależnymi ]]>