Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów Enea Spółka Akcyjna * 22 448 834 66,00 22 448 834 66,00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna * 3 435 103 10,10 3 435 103 10,10 * z podmiotami zależnymi ]]>