Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów OP Invest SP. z o.o. 5 765 246 27,90 5 765 246 27,90 Adam Żyła 2 465 000 11,93 2 465 000 11,93 PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA 2 065 743 10,00 2 065 743 10,00 Marcin Wąsiel 1 500 000 7,26 1 500 000 7,26 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna 1 319 415 6,39 1 319 415 6,39 * z podmiotami zależnymi ]]>