Zmiana wartości nominalnej
Kod Nazwa Instrument Miejsce obrotu System Wartość nominalna Waluta
PL0000105359 IZ0823 Obligacja GPW RR Ciągły 1 160,47 PLN
 

Pierwsze notowanie

Kod Nazwa Skrót Instrument Miejsce obrotu Rynek System Kurs odniesienia Waluta
PLGTBCK00198 GBK1218 Obligacja GPW ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLGTBCK00198 GBK1218 Obligacja BS ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLGTBCK00206 GB11218 Obligacja GPW ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLGTBCK00206 GB11218 Obligacja BS ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLGTBCK00230 GB21218 Obligacja GPW ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLGTBCK00230 GB21218 Obligacja BS ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLI2DVL00055 I2D1019 Obligacja GPW ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLI2DVL00055 I2D1019 Obligacja BS ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLTELL000056 OEX0120 Obligacja GPW ASO Ciągły 100,0000 PLN
PLTELL000056 OEX0120 Obligacja BS ASO Ciągły 100,0000 PLN
 

Wykluczenie z obrotu

Kod Nazwa Skrót Instrument Miejsce obrotu System
PLPKN0000109 PKN0617 Obligacja GPW RR Ciągły
 

Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku

Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
PLPKN0000109 PKN0617 Obligacja DM PKO BP
]]>