Aktualność

Debiut spółki DINO POLSKA

15

2017-04-19 14:16:07

W dniu 19 kwietnia 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka DINO POLSKA SA.

Spółka DINO POLSKA SA jest 5. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 486. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

DINO POLSKA SA

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy

spółka na rynku regulowanym

486

debiut w 2017 r.

5

miejsce siedziby

Polska, Krotoszyn

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska, notowanie w Polsce

przedmiot działalności

Prowadzenie sieci supermarketów

IPO/ publiczna sprzedaż

sprzedaż 48.040.000 akcji

Cena sprzedaży

34,5 zł (33,5 zł dla drobnych inwestorów)

Łączna wartość sprzedaży

1.654.978.000 zł

wartość spółki (wg ceny sprzedaży 34,5 zł)

3.382.380.000 zł

% free float w akcjach objętych wnioskiem*

26,12%

wartość ww. free float (wg ceny sprzedaży)*

883.331.100 zł

% free float we wszystkich akcjach*

26,12%

wartość ww. free float (liczone jw.)*

883.331.100 zł

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

4.039

oferujący

Dom Maklerski PKO BP S.A.

*na dzień złożenia wniosku

 

Historia i działalność
Historia Grupy Dino sięga 1999 roku, kiedy Tomasz Biernacki, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, otworzył pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino. W ramach realizacji strategii ekspansji i powstawania nowych sklepów w 2002 roku powstało pierwsze centrum dystrybucyjne w Krotoszynie. W 2003 roku Tomasz Biernacki nabył większościowy udział w Agro-Rydzynie, spółce będącej właścicielem zakładu mięsnego, który zaopatrywał sklepy Dino w świeże mięso od początku ich istnienia. W 2007 roku zawiązana została spółka Dino Polska sp. z o.o., do której stopniowo były przenoszone sklepy. W 2010 roku PEF VI, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors nabył poprzez spółkę holdingową z siedzibą w Luksemburgu (Polish Sigma Group S.à r.l.) 49% akcji w Spółce. W 2011 roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.
Grupa Dino jest właścicielem sieci supermarketów proximity (tj. średniopowierzchniowych sklepów w lokalizacjach dogodnych dla klientów, najczęściej blisko miejsc zamieszkania lub o dużym natężeniu ruchu). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w prospekcie, według niezależnych raportów spółka jest najszybciej rozwijającą się siecią sklepów w Polsce, pod względem liczby nowych placówek. W 2015 roku Grupa Dino zdobyła pozycję drugiej w Polsce, zarówno pod względem liczby sklepów, jak i pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży, sieci supermarketów proximity. Na dzień 31 grudnia 2016 r. sieć sklepów Grupy Dino tworzyło 628 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski. Model biznesowy Grupy Dino zakłada otwieranie nowych sklepów z wykorzystaniem własnych nieruchomości, dzięki czemu w okresie od początku 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. zwiększyła liczbę sklepów o 304. Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Dino, Zarząd planuje przekroczenie liczby 1.200 sklepów do końca 2020 roku.

Publiczna Oferta
W ofercie publicznej Polish Sigma Group S.a.r.l. kontrolowana przez Enterprise Investors zaoferowała 48.040.000 akcji, w tym:

  • 45.456.047 akcji Inwestorom instytucjonalnym
  • 2.402.000 akcji stanowiących 5% wszystkich akcji w Ofercie inwestorom indywidualnym
  • 181.953 akcji w Transzy Menedżerskiej

Cena w ofercie wyniosła 34,5 zł za jedną akcję. W transzy inwestorów indywidualnych cena zawierała dyskonto i wyniosła 33,5 zł za jedną akcję. W ramach oferty zostały przydzielone wszystkie oferowane na podstawie prospektu akcje.
Łączna wartość oferty sprzedaży wyniosła 1.654.978.000 zł.

Galeria