Aktualność

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW

2017-08-04 17:56:42

Warszawa, 2 sierpnia 2017 r.

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – lipiec 2017 r.

KOMUNIKAT O OBROTACH NA RYNKACH GRUPY GPW

  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 0,9% rdr do 16,8 mld zł
  • Wzrost wartości emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst o 6,2% do 83,7 mld zł
  • Wzrost łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 38,1% rdr do 40,8 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynkach spot i terminowym o 225,7% rdr do 15,1 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym o 2,6% rdr do 8,6 TWh
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia o 59,9% do 4,9 TWh2

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 21,0 mld zł w lipcu 2017 r., czyli o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 0,9% rdr, do poziomu 16,8 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lipcu 2017 r. poziom 797,8 mln zł, o 0,9% niższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca 2017 r. wyniosła 62 595,76 pkt i była o 35,6% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 44,6% rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 93,5 mln zł, co oznacza wzrost o 42,8% rdr.

W lipcu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 416,6 tys. szt., o 21% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 237,4 tys. szt., co oznacza spadek o 20,1% wobec lipca 2016 r. Odnotowano wzrost obrotu kontraktami na stopę procentową do poziomu 512 sztuk w lipcu 2017 r., w porównaniu do 4 sztuk w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,7 mld zł na koniec lipca 2017 r., co oznacza wzrost o 6,2% rdr. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 4,4% rdr, do poziomu 184 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lipcu tego roku 40,8 mld zł i była o 38,1% wyższa niż rok wcześniej.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lipcu 2017 r. 15,1 TWh, o 225,7% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 3% osiągając poziom 1 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2017 r. wyniósł 8,6 TWh, czyli o 2,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł o 5,7% na rynku forward do poziomu 6,7 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")3, na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9% w stosunku do lipca 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w lipcu 2017 r. 19,2 ktoe4, w porównaniu do 0,08 ktoe w lipcu 2016 r.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lipca 2017 r. wyniosła 662,98 mld zł (155,83 mld EUR). Łączna kapitalizacja 485 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lipca br. 1 385,2 mld zł (325,58 mld EUR).

W lipcu 2017 r. na GR GPW zadebiutowały spółki Morizon, Getback oraz Play Communications. Łączna wartość ofert spółek debiutujących w lipcu wyniosła ponad 5,12 mld zł.

Na rynku NewConnect w lipcu 2017 r. zadebiutowała spółka Bit Evil, której wartość oferty sięgnęła ponad 2 mln zł.

Na Catalyst w lipcu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki MLP Group o wartości emisji 20 mln EUR.

W lipcu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej.

  W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.


______________________________________
1 transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
2 z wyłączeniem praw wynikających ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną
3 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe - tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)

4 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl