Aktualność

GPW przyznała nagrodę w konkursie na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2017-10-11 12:28:54

Warszawa, 11 października 2017 r.

GPW przyznała nagrodę w konkursie na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KOMUNIKAT PRASOWY

  • GPW po raz drugi przyznała nagrodę w konkursie na najlepszy Raport Społeczny, który organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)
  • Za najlepszy został uznany raport zintegrowany polskiego przedsiębiorstwa budowlanego BUDIMEX

Konkurs „Raporty Społeczne” odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Głównym celem inicjatywy jest promocja organizacji, które w swojej działalności realizują idee odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, prezentując te działania w ramach swoich raportów.

Laureaci wybierani są przez jury złożone z ekspertów w zakresie ekonomii, praw człowieka, spraw społecznych i CSR reprezentujących świat nauki, organizacje społeczne, pozarządowe, i administrację publiczną. W tym roku, odpowiednie nagrody wyróżnionym spółkom przyznał także Minister Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW współpracuje z organizatorem przy konkursie już od pięciu lat; indywidualne wyróżnienie przyznała natomiast po raz drugi. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła 44 firmy – niemal połowa z nich (18) to spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport polskiego przedsiębiorstwa budowlanego BUDIMEX został przez Giełdę w tym roku uznany za najlepszy, zdobywając indywidualną nagrodę przyznawaną przez GPW. Przyznając wyróżnienie, Giełda Papierów Wartościowych zwróciła uwagę m.in. na charakter raportu (zintegrowany, tj. zawierający zarówno dane finansowe jak i niefinansowe), jego wysoki poziom użyteczności informacyjnej z punktu widzenia inwestorów giełdowych czy możliwość wzorowania się na dokumencie innych podmiotów, które dotychczas takich raportów nie sporządziły.

GPW wysoko ocenia raporty zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu, spełniające powyższe kryteria. Przyznanie nagrody dla raportu spółki BUDIMEX ma na celu m.in. podkreślenie, że liczba firm spełniających wysokie standardy raportowania ciągle rośnie.

- Działalność firmy BUDIMEX oraz konkurs FOB doskonale wpisują się w strategię CSR Giełdy Papierów Wartościowych. GPW już w 2002 roku wprowadziła regulacje Dobrych Praktyk (w tym obowiązek raportowania), a od 2009 roku publikuje RESPECT Index, obejmujący swoim portfelem spółki spełniające najwyższe standardy w zakresie CSR. Dlatego też w nadchodzących latach planujemy nadal wspierać konkurs na Raport Społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wyróżniając nowe, nienagradzane dotąd spółki, będące wzorem do naśladowania dla innych firm pod względem corporate governance – powiedział prezes GPW, Marek Dietl.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.