Aktualność

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017”

2017-10-12 13:33:36

SZANSA DLA FIRM RYNKU KAPITAŁOWEGO

Dobiega końca termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017”. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw i działań ukierunkowanych na promowanie sukcesów polskich innowatorów. Patronat nad wydarzeniem objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferty można nadsyłać jeszcze tylko do 16 października. Warto powalczyć o tytuł, który w ciągu ostatnich kilku lat wypracował rozpoznawalną markę.  Zdobył też zaufanie spółek rynku kapitałowego, takich jak KGHM czy PGNiG, które zostały jego sponsorami.  

O randze konkursu świadczy też fakt, że organizowany jest pod patronatem wielu ministerstw (m.in. Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi), jednostek samorządowych (marszałków, wojewodów i prezydentów miast) oraz instytucji publicznych (Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych, Urzędu Patentowego RP). Od lat cieszy się również niesłabnącym zainteresowaniem mediów.

Niezależna kapituła konkursu gwarantuje fachowość, rzetelność oraz bezstronność procesu oceny zgłaszanych rozwiązań. W jej skład wchodzą profesorowie najlepszych polskich uczelni technicznych, przedstawiciele organizatora – Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych oraz realizatora konkursu – Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.

Innowacyjne rozwiązania można zaprezentować w 13 kategoriach:
•    budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo,
•    ekologia, geodezja, gospodarka wodna,
•    energetyka i elektrotechnika,
•    górnictwo i hutnictwo,
•    informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka,
•    inżynieria materiałowa, nanotechnologie,
•    mechanika, maszyny i urządzenia,
•    technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia,
•    przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo,   
•    technika wojskowa,
•    transport, komunikacja,
•    włókiennictwo, papiernictwo, opakowania,
•    usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno- gospodarczym  

Dla firm, które nie posiadają jeszcze swojego innowacyjnego produktu, konkurs jest możliwością zaprezentowania swojej firmy i wzmocnienia jej marki, poprzez sponsoring. Wszyscy sponsorzy, patroni i laureaci konkursu spotkają się na uroczystej Gali, na której wręczone zostaną statuetki. Odbędzie się ona 14 listopada w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego w Warszawie.

Szczegóły dot. konkursu na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl