Aktualność

2 grudnia 2017 - ”Złap byka za rogi – giełdowa konferencja dla licealistów”

2017-11-20 10:31:23

Fundacja GPW, Fundacja Społeczności Liceum Batorego oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego zapraszają uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konferencji ”Złap byka za rogi – giełdowa konferencja dla licealistów”, która odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017 roku, o godz. 9:00 w siedzibie II LO im. S. Batorego w Warszawie, przy ulicy Myśliwieckiej 6.
Dla uczniów oraz nauczycieli udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja uczestników trwa do 28 listopada 2017 r.

Celem konferencji jest przybliżenie młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych tematyki rynków kapitałowych, giełdy papierów wartościowych, jak i możliwości rozwoju kariery w tych obszarach. Organizatorami konferencji są Fundacja GPW, Fundacja Społeczności Liceum Batorego oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, a patronat nad wydarzeniem objęły Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelaria Weil, Gotshal & Manges LLP.

Działalność edukacyjna jest jedną z podstaw budowania zaufania do rynku kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów, w związku z czym podczas konferencji uczniowie oraz nauczyciele będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach, warsztatach oraz dyskusji z przedstawicielami czołowych instytucji rynku kapitałowego.

Harmonogram wydarzenia

9:00 – 9:15 otwarcie konferencji „Złap byka za rogi – giełdowa konferencja dla licealistów”
9:15 – 10:00 wykład „ABC instrumentów giełdowych”,
Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku GPW
10:00 – 10:45 wykład „IPO – jak zostać spółką giełdową?”,
dr Jakub Zagrajek Kancelaria Weil, Gotshal & Manages
10:45 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 11:45 wykład „Kariera ekonomisty” – Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu PKO TFI
11:45 – 13:00 I blok warsztatowy: 
  • Jak skutecznie prowadzić edukację w zakresie rynków kapitałowych – dla nauczycieli – prowadzenie: Piotr Kur, LXXXVI LO im. Batalionu Zośka w Warszawie, Alina Bączar-Bednorz, Fundacja GPW
  • Po co ci to wszystko? – czyli najważniejsze pytanie edukacji finansowej – prowadzenie: Tomasz Jaroszek, doradca.tv
  • GPWtr@der – symulacja inwestycyjna – prowadzenie: Filip Duszczyk, Dział Rozwoju Rynku GPW
  • Droga po kapitał – warsztat IPO – prowadzenie: Karolina Studniarek, Zespół Relacji z Klientami GPW
  • Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13:00 - 13:30 przerwa lunchowa
13:30 – 14:45 II blok warsztatowy: 
  • Po co ci to wszystko? – czyli najważniejsze pytanie edukacji finansowej – prowadzenie: Tomasz Jaroszek, doradca.tv
  • GPWtr@der – symulacja inwestycyjna – prowadzenie: Filip Duszczyk, Dział Rozwoju Rynku GPW
  • Droga po kapitał – warsztat IPO – prowadzenie: Karolina Studniarek, Zespół Relacji z Klientami GPW
  • Symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14:45 - 15:00 zakończenie konferencji


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Fundacji GPW:

Link do rejestracji >>
 

Prelegenci:

  Karolina Studniarek
Zespół Relacji z Klientami, GPW


Karolina Studniarek jest specjalistą z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach rynku kapitałowego zarówno po stronie zespołów pracujących nad przygotowywaniem ofert publicznych, jak i po stronie prac regulatora.
Posiada gruntowną wiedzę w zakresie transakcji rynku kapitałowego w tym: IPO, SPO, ABB oraz realizacji wezwań na rynku publicznym, a kilkuletnie doświadczenie zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych mBanku ( w tym również w strukturach domu maklerskiego). Ponadto w trakcie pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczyła w pracach administracyjnych związanych z procesem wprowadzania spółek do obrotu giełdowego, jak również wspomagała proces implementacji aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania rynku publicznego zgodnie z przepisami Dyrektyw Unijnych. Karolina Studniarek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od dwóch lat związana jest Giełdą Papierów Wartościowych, gdzie obecnie pełni funkcję Relationship Managera w Zespole ds. Rozwoju Biznesu.
 
  Filip Duszczyk
Dział Rozwoju Rynku, GPW


Absolwent wydziału ekonomii na University of Chicago. Od 1998 roku związany z rynkami opcji na chicagowskich giełdach. Pracował jako animator opcji na indeks S&P 500 na parkietach Chicago Board Options Exchange i Chicago Mercantile Exchange oraz kontraktów terminowych na indeks Dow Jones na Chicago Board of Trade. Absolwent Executive MBA na SGH w Warszawie. W 2014 roku dołączył do Zespołu Wdrożeń Produktowych GPW. Autor wielu publikacji na temat wykorzystania opcji giełdowych w procesie inwestowania.
Prelegent podczas licznych szkoleń, a także konferencji naukowych i branżowych w Polsce.
Prywatnie pasjonat futbolu amerykańskiego, jako trener i zawodnik drużyny Warsaw Sharks.
 
  Łukasz Kwiecień
Wiceprezes Zarządu PKO TFI


Wiceprezes Zarządu PKO TFI SA, największego zarządzającego funduszami detalicznymi na polskim rynku, odpowiedzialny za Pion Sprzedaży. Wcześniej, w latach 2016-2017 - Dyrektor Departamentu Sprzedaży BPS TFI, odpowiedzialny za produkty, marketing i sprzedaż. Doprowadził m.in. do wprowadzenia największego na polskim rynku pod względem liczby uczestniczących firm Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz wdrożenia produktów emerytalnych (IKE i IKZE) w bankowości spółdzielczej.  W latach 2012 - 2016 Wiceprezes Zarządu w TFI PZU SA (oraz - przez jakiś czas także PZU AM), gdzie odpowiedzialny był za produkty, sprzedaż ale także za marketing i promocję oraz współpracę TFI w ramach Grupy PZU w tych obszarach. Jednocześnie - Dyrektor Sprzedaży Inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. Współtworzył proces tworzenia największego wówczas TFI na polskim rynku. Nadzorował prowadzenie ok. połowy wszystkich istniejących w Polsce PPE. W latach 2005-2011 był Dyrektorem Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management SA. Od 2002 r. do 2005 r. był m.in. Doradcą Prezesa NBP i Głównym Specjalistą w Departamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany był  z mediami - m.in. jako redaktor naczelny "Parkietu" oraz "Gazety Bankowej". Był również szefem działu bankowego w dzienniku "Prawo i Gospodarka", dziennikarzem i komentatorem giełdowym w krakowskiej redakcji "Dziennika Polskiego". Przez wiele lat - analityk i komentator giełdowy. Członek wspierający ZMiD. Członek SII.
 
  dr Jakub Zagrajek
Kancelaria Weil, Gotshal & Manages


Dr Jakub Zagrajek jest adwokatem i starszym prawnikiem w departamencie korporacyjnym warszawskiego biura Weil.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku oraz jest absolwentem studiów z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył z wyróżnieniem, jako najlepszy absolwent w swoim roczniku, kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z University of Florida Levin College of Law oraz, także z wyróżnieniem, kurs prawa niemieckiego i europejskiego w Szkole Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku obronił pracę doktorską w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie prawa spółek. Przed rozpoczęciem w 2009 roku współpracy z kancelarią Weil odbył staż w dziale prawnym centrali jednego z największych niemieckich banków we Frankfurcie nad Menem. Posiada certyfikat CFA.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i w transakcjach na rynkach kapitałowych. Uczestniczył w transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, pierwszych oraz wtórnych publicznych ofertach akcji, a także w ofertach publicznych dłużnych papierów wartościowych notowanych na polskich i zagranicznych rynkach regulowanych. Zajmuje się również bieżącym doradztwem na rzecz spółek publicznych notowanych na GPW w zakresie obrotu instrumentami finansowymi oraz w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów.
Włada biegle językami angielskim i niemieckim, posługuje się również językiem francuskim.
 
  Tomasz Jaroszek
doradca.tv


Autor bloga Doradca.tv, inwestor indywidualny i przedsiębiorca. Zajmował się tematem finansów osobistych, gospodarki i inwestowania przez 6 lat w redakcjach Bankier.pl, Comperia.pl, Business Insider Polska. Współautor książki „Ryzykować trzeba umieć”, prelegent na licznych konferencjach w temacie edukacji finansowej. Wyróżniony tytułem Męskiego Bloga roku Men’s Health 2016.