Aktualność

GPW Benchmark publikuje nową dokumentację stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

2017-12-01 14:56:56

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

GPW Benchmark publikuje nową dokumentację stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

KOMUNIKAT PRASOWY

  • GPW Benchmark opublikował „Nową dokumentację stawek referencyjnych”, która wejdzie w życie 1 lutego 2018 r.
  • To kolejny krok w drodze do skutecznego dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów europejskich
  • Nowa dokumentacja stawek referencyjnych zastąpi dotychczasowy „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”

30 listopada 2017 r. organizator Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR GPW Benchmark opublikował „Nową dokumentację stawek referencyjnych”, która wejdzie w życie 1 lutego 2018 r. W jej skład wchodzą „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR” oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”.

Kodeks postępowania reguluje relacje między GPW Benchmark, a bankami będącymi uczestnikami Fixingu stawek referencyjnych. Dokument prezentuje zakres rekomendowanych przez GPW Benchmark polityk, procedur i standardów postępowania banków, zgodnych z wymaganiami europejskiej reformy wskaźników referencyjnych.

Regulamin stawek referencyjnych jest dokumentem określającym zasady opracowywania wspomnianych stawek referencyjnych i ich publikacji oraz zasady ich stosowania przez użytkowników, takich jak na przykład instytucje kredytowe, emitenci papierów wartościowych czy fundusze inwestycyjne.

– Stawki referencyjne pełnią kluczową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc podstawę oprocentowania przeważającej części kredytów, jak również wyceny wielu instrumentów finansowych. Nadrzędnym celem działań GPW Benchmark jest wzmocnienie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, aby były one wiarygodne, adekwatne oraz reprezentatywne – powiedział Rafał Wyszkowski, prezes Zarządu GPW Benchmark.

Zmiana dokumentacji wynika bezpośrednio z konieczności dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

– Publikacja „Nowej dokumentacji stawek referencyjnych” stanowi ważny krok w drodze do skutecznego dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do europejskich i światowych standardów. Dalsze działania w tym kierunku będziemy podejmować angażując kluczowych interesariuszy, takich jak NBP, KNF, UOKIK oraz instytucje rynku finansowego – kontynuował prezes Zarządu GPW Benchmark Rafał Wyszkowski.

Nowa dokumentacja stawek referencyjnych zastępuje dotychczas obowiązujący „Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”. Aktualny „Kodeks postępowania uczestników Fixingu WIBID i WIBOR” oraz „Regulamin stawek referencyjnych WIBID i WIBOR” są dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark: www.gpwbenchmark.pl.

***

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark S.A. jest administracja procesem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Więcej informacji na stronie http://www.gpwbenchmark.pl.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.