Aktualność

Konferencja: MSSF w praktyce

2018-01-10 09:38:37

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte zapraszają na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań (transmisja online)", która odbędzie się 10 stycznia 2018 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte przedstawią istotne kwestie dla sprawozdania rocznego 2017 (wytyczne ESMA - nota o statusie wdrożenia nowych standardów (MSSF15 i MSSF9), wytyczne ESMA - alternatywne mierniki pomiaru wyników w informacji finansowej, raportowanie pozafinansowe - zakresy odpowiedzialności) oraz zagadnienia związane z wybranymi regulacjami w MSSF 15(sprzedaż z prawem do zwrotu, możliwości uzyskania dodatkowych towarów lub usług przez klienta). Na zakończenie pierwszej części spotkania przedstawią pierwsze zastosowywanie MSSF 16, w szczególności omówimy wyzwania związanych z zastosowaniem wariantu w pełni retrospektywnego, korzyści i wady zastosowania wariantu częściowo retrospektywnego, przeanalizujemy kluczowe kroki dotyczące wdrożenia standardu oraz zastanowimy się jakie działania przygotowawcze dotyczące wdrożenia MSSF 16 warto zaplanować już teraz.

W dalszej części konferencji dyskutować będą o Pionach Finansów w erze rewolucji cyfrowej - rola, wyzwania i trendy (wyzwania dla Pionów Finansów związane z cyfryzacją biznesu, robotyzacja, analityka i inne kluczowe trendy, rola CFO w cyfryzacja firmy). Następnie zajmą się tematyką MSSF 9: Instrumenty finansowe klasyfikacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zmiany w zakresie wyceny instrumentów wbudowanych, kluczowe ujawnienia dla aktywów i zobowiązań finansowych). Ostatnia debata poświęcona będzie rewolucji CIT 2018 – o ile wzrośnie realna stawka podatkowa? Omówione zostaną kluczowe zmiany w CIT, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., praktyczne problemy towarzyszące wdrażaniu ww. kluczowych zmian do rozliczeń CIT oraz przedstawiony zostanie wpływ ww. kluczowych zmian na rzeczywisty poziom obciążeń w zakresie CIT.

Specjalnie dla uczestników spotkania przygotowano najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF”.

Konferencja będzie dostępna również w formie transmisji online

Więcej informacji / program wydarzenia