Aktualność

Pierwsze spotkanie Klubu Kobiet Rynku Finansowego

12

2018-03-07 17:42:10

6 marca odbyła się konferencja inaugurująca Klub Kobiet Rynku Finansowego – projektu, którego organizatorami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland.

Spotkanie otworzyli wspólnie przedstawiciele tych trzech organizacji: dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu CFA Society Poland oraz prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz była gościem specjalnym spotkania. W swoim przemówieniu mówiła m.in. o przedsiębiorczości kobiet, ale także o nadziei na to, że przyjęty właśnie przez Sejm – jak podkreśliła, bezwzględną większością głosów - pakiet ustaw tworzących Konstytucję Biznesu ułatwi kobietom zakładanie biznesów.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali wykładu Karolien Notebaert, doktor neurobiologii behawioralnej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, która mówiła o nieuświadomionych preferencjach naszego umysłu i ich wpływie na postrzeganie różnorodności. Po wykładzie dr Karolien Notabaert odpowiadała na liczne pytania ze strony uczestniczek spotkania, a następnie dyskusja była już kontynuowana podczas nieformalnej części spotkania.

Partnerem projektu jest Credit Suisse.

Galeria