Aktualność

Rusza kolejna edycja konkursu dla absolwentów i studentów na najlepsze prace dyplomowe nt. rynku kapitałowego!

2020-09-30 10:54:22

Fundacja GPW zaprasza absolwentów i studentów do kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W tym roku zostaną nagrodzone najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie na temat rynku kapitałowego.

Patronem Konkursu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na zgłoszenie prac Autorzy mają czas do 31 października 2020 roku. Prace będą podlegać ocenie Kapituły Konkursu.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
•    dla Autora najlepszej rozprawy doktorskiej – 8 000 zł,
•    dla Autora najlepszej pracy magisterskiej – 4 000 zł,
•    dla Autora najlepszej pracy licencjackiej – 2 000 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu zapraszamy Autorów rozpraw doktorskich, którzy tytuł uzyskali w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 Września 2020 roku oraz Autorów prac licencjackich i magisterskich, którzy na podstawie zgłaszanych prac uzyskali tytuł zawodowy pomiędzy 1 stycznia 2019 roku a 30 września 2020 roku.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października br. przesłać drogą pocztową na adres Organizatora lub złożyć osobiście zgłoszenie zawierające:
•    wypełniony formularz zawierający: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (wzór dołączony do regulaminu);
•    zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu (wzór dołączony do regulaminu);
•    kopię dokumentu potwierdzającego nadanie odpowiedniego stopnia naukowego na podstawie zgłoszonej pracy;
•    jeden egzemplarz pracy oraz streszczenia w postaci pliku w formacie PDF na nośniku elektronicznym;
•    zwięzłej opinii promotora na temat pracy oraz zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska, jeśli praca zostanie nagrodzona.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy dostępne są w regulaminach konkursów.
•    Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską
•    Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską
 
Kapituła Konkursu:
•    dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Rady Fundacji GPW
•    dr hab. Mieczysław Puławski prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•    prof. dr hab. Konrad Raczkowski - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, członek Rady Nadzorczej KDPW
•    prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska
•    dr Tomasz Wiśniewski – Sekretarz Kapituły, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Patron Konkursu: