Aktualność

Debiut spółki SHOPER

2021-07-09 12:21:36

9 lipca 2021 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka SHOPER S.A.
SHOPER S.A.
jest 427. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 9. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW 

 

 

 

Informacje podstawowe


nazwa spółki 

SHOPER S.A 

spółka na rynku 

427

debiut w 2021 r.

 

rynek (podstawowy/równoległy)

Podstawowy

sektor

Oprogramowanie

spółka w sektorze

19

miejsce siedziby

Kraków

polska/zagraniczna 

(inne rynki notowań)

polska

przedmiot działalności

Emitent prowadzi działalność w zakresie opracowywania i rozwijania oprogramowania (aplikacji IT) umożliwiających tworzenie i kompleksowe prowadzenie sklepów internetowych przez klientów Spółki, jak również zapewnia swoim klientom wsparcie techniczne dla oferowanej platformy.

oferta/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna sprzedaży 7.731.628 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających 

wartość oferty publicznej*

Wartość oferty publicznej tj. wartość akcji sprzedawanych: 363.386.516 PLN

kurs odniesienia

47,00 zł 

wartość spółki*

1,34 mld zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

1,32 mld zł

% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

27,50 % 

wartość free float*  

 w akcjach objętych wnioskiem

363.386.516 zł 

 

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

27,11 % 

wartość free float* we wszystkich akcjach

363.386.516 zł 

Liczba akcjonariuszy 

2.996

Globalny Koordynator i Współprowadzący księgę popytu

mBank SA, PKO BP Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, WOOD & Co.

Firma Inwestycyjna

mBank SA, PKO BP Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

Doradca prawny

MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

Firma audytorska

Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o. sp. k

* wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży akcji w  ofercie publicznej, tj. 47,00 zł

Historia i działalność Emitenta
Spółka została założona w 2005 r. przez Krzysztofa Krawczyka i Rafała Krawczyka („Założyciele”) w formie spółki cywilnej pod firmą Devarea s.c. z siedzibą w Krakowie. Założycie zdecydowali o stworzeniu oprogramowania dla sklepów internetowych ze względu na ograniczoną dostępność takich rozwiązań dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwsza wersja takiego oprogramowania została stworzona przez Krzysztofa Krawczyka i wymagała każdorazowej instalacji na platformach hostingowych zewnętrznych dostawców.

W 2010 r. Spółka wprowadziła na rynek oprogramowanie sklepu internetowego w modelu SaaS (ang. software as a service – oprogramowanie jako usługa, polegające na udostępnieniu oprogramowania w zamian za opłatę abonamentową) zintegrowanego z własną platformą hostingową i usługami dodatkowymi. Wraz ze wzrostem popularności modelu SaaS, Spółka konsekwentnie inwestowała w jego rozwój i jednocześnie stopniowo wycofywała się ze sprzedaży licencji umożliwiających instalację oprogramowania na platformach hostingowych zewnętrznych dostawców.

W 2011 r. Założyciele założyli spółkę Dreamcommerce – K. Krawczyk, R. Krawczyk Spółka Jawna, która następnie została przekształcona w Dreamcommerce S.A. i w takiej formie prawnej funkcjonuje obecnie. W roku 2014, Emitent udostępnił Shoper Aplikacje, który jest otwarty na zewnętrznych deweloperów.

W 2015 roku Spółka nabyła udziały w dwóch platformach oferujących sklepy internetowego w modelu SaaS od firmy Naspers (poprzedni właściciel Allegro). Głównym celem transakcji było przejęcie udziałów w platformie iStore działającej na terenie Polski i będącej podmiotem konkurencyjnym do Shoper. Inwestycja w rosyjską firmę InSales Rus O.O.O była efektem ustaleń biznesowych ze sprzedającym i warunkiem przez niego wymaganym przy sprzedaży udziałów w iStore (transakcja “pakietowa”). Shoper nie planował kontynuowania działalności na terenie Rosji i podjął działania mające na celu sprzedaż udziałów w InSales, które zostały zbyte w 2019 r.

W 2016 r. w ofercie Spółki pojawiła się usługa Shoper Kampanie, realizowana na bazie partnerstwa z Google. Usługa Shoper Kampanie umożliwia automatyczną realizację kampanii reklamowych i pozyskiwanie ruchu internetowego do sklepów internetowych korzystających z platformy Shoper. Wraz z rozwojem usługi Shoper Kampanie, do grona partnerów biznesowych i technologicznych Emitenta dołączyły firmy Allegro oraz Facebook (w ofercie od 2019 ). Tym samym, Emitent zyskał dostęp do pozyskiwania nowych źródeł ruchu dla sklepów internetowych użytkowników platformy Shoper.

W 2017 r. Spółka wprowadziła do oferty usługę abonamentową Shoper Premium przeznaczoną dla większych sprzedawców internetowych, którzy wymagają bogatszej funkcjonalności oprogramowania i dedykowanego wsparcia biznesowego i technicznego.
W roku 2018 r. Spółka zaczęła oferować użytkownikom platformy Shoper kompleksową ofertę usług logistycznych pod nazwą Shoper Przesyłki we współpracy z firmami InPost, Furgonetka oraz Apaczka. W tym samym roku, w celu przyspieszenia rozwoju, Spółka pozyskała inwestora finansowego w postaci funduszu V4C posiadającego doświadczenie w inwestycjach w spółki technologiczne o dużym potencjale wzrostu i operującego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2020 r. Spółka wprowadziła do oferty usługi pozycjonowania sklepów w wyszukiwarce Google. W 2021 r. dotychczasowa firma spółki, tj. Dreamcommerce S.A. została zmieniona na Shoper S.A., celem ujednolicenia z oprogramowaniem sklepu internetowego w modelu SaaS, które jest liderem tej kategorii w Polsce.

W 2021 r. Spółka nabyła udziały w Spółce Web-Com Group sp. z o.o w celu uzyskania dostępu do platformy technologicznej (aplikacji) ErpBox, umożliwiającej integrację i automatyczną wymianę danych między podmiotami świadczącymi usługi dla rynku e-commerce. Dzięki tej akwizycji, Spółka uzyskała dostęp do produktu ErpBox, co pozwoliło na zaoszczędzenie czasu i środków finansowych, które musiałyby być wykorzystane na prace rozwojowe w celu samodzielnego opracowania produktu o podobnych funkcjonalnościach. ErpBox jest rozwiązaniem oferowanym w modelu SaaS, dzięki któremu użytkownicy platformy Shoper będą mogli zoptymalizować swoje koszty operacyjne (np. poprzez zmniejszenie czasu na obsługę zamówienia), podnieść sprzedaż w ramach wykorzystywanych kanałów (np. poprzez zarządzanie aukcjami w ramach platform handlowych) oraz uzyskają dostęp do kanałów sprzedaży w Europie. Aplikacja ErpBox będzie oferowana w ramach modelu subskrypcyjnego powiązanego ze skalą działalności danego użytkownika platformy Shoper. W wyniku dokonanej akwizycji udziałów w Spółce Zależnej, Emitent planuje osiągnąć następujące cele:

  • pozyskać dodatkowych 6.5–7.0 tys. użytkowników platformy Shoper do 2026 r.;
  • osiągnąć dodatni wskaźnik EBITDA po 2023 r.;
  • osiągnąć zwrot z inwestycji po ok. 4 latach.

Dzięki rozwiązaniu ErpBox obecni użytkownicy platformy Shoper zyskują dodatkowe możliwości, np. lepszą integrację z platformami handlowymi umożliwiającymi sprzedaż za granicą (np. w Niemczech na platformie Amazon oraz eBay), integracje z systemami magazynów i księgowymi (np. Subiekt, Enova, iFirma, Fakturownia oraz innymi) oraz możliwość zarządzania zamówieniami i bazą towarów z jednego miejsca. Ponadto, sprzedający, którzy korzystają z innych rozwiązań (zarówno w modelu SaaS jak i open source) również mogą korzystać z rozwiązania ErpBox.
Aplikacja ErpBox stanowi również podstawę do kontynuowania rozwoju narzędzi umożliwiających automatyzację procesów w sklepie internetowym.

Oferta publiczna sprzedaży akcji istniejących
W ofercie publicznej oferowano 7.731.628 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających.
Akcjonariuszami sprzedającymi byli: (i) KFF S.a. r. l., (ii) Krzysztof Krawczyk, (iii) Rafał Krawczyk, (iv) Modhaus sp. z o.o. oraz (v4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR z siedzibą w Luksemburgu.

Cena sprzedaży akcji: 47,00 PLN.

W dniu 5.07.2021 r. dokonano przydziału 7.731.628 akcji istniejących oferowanych przez akcjonariuszy sprzedających, w tym:

  • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 7.108.116 istniejących akcji,
  • w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 623.512 istniejących akcji.

Redukcja w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 92,5 %
Redukcja w transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła – przydzielono akcje zgodnie z zapisami na etapie budowania księgi popytu.

Wartość oferty publicznej: 363.368.516 PLN, tj. wartość akcji sprzedawanych (środki pozyskane przez akcjonariuszy sprzedających).

Akcje zostały objęte przez 2.991 inwestorów.