Aktualność

Trading Technologies zapewni dostęp do GPW poprzez platformę TT®

2021-07-20 14:00:58

KOMUNIKAT PRASOWY

  • Trading Technologies International, Inc. (TT) to globalny dostawca najwyższej jakości profesjonalnego oprogramowania transakcyjnego, infrastruktury i rozwiązań danych
  • Za pośrednictwem platformy TT globalni klienci firmy uzyskają dostęp do notowanych na GPW instrumentów pochodnych 
  • Ścisła współpraca GPW z TT pozwoli podnieść płynność notowanych na warszawskim parkiecie instrumentów pochodnych, a także zwiększy atrakcyjność polskiego rynku dla inwestorów

Firma Trading Technologies International, Inc. (TT) – globalny dostawca najwyższej jakości profesjonalnego oprogramowania transakcyjnego, infrastruktury i rozwiązań danych, oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ogłosiły, że globalni klienci będą mogli uzyskać dostęp do notowanych na GPW instrumentów pochodnych za pośrednictwem platformy TT. Poszerzenie grupy rynków obsługiwanych przez Trading Technologies o GPW, daje TT dostęp do wiodącego rynku instrumentów pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na GPW notowane są kontrakty terminowe na indeksy, akcje i waluty oraz opcje na indeksy, w tym:

  • kontrakty terminowe i opcje na indeks WIG20 
  • kontrakty terminowe na indeks mWIG40 
  • kontrakty terminowe na waluty - USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN oraz CHF/PLN.

W 2020 r. GPW należała do czołówki europejskiego rynku pod względem dynamiki wzrostu obrotów. Obroty na Głównym Rynku akcji wzrosły o 47,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a dzięki mocnej aktywności inwestorów obroty na przeznaczonym dla małych i średnich spółek rynku NewConnect wzrosły o ponad 888%. Jednocześnie wolumen obrotów na rynku instrumentów pochodnych na GPW odnotował wzrost o co najmniej 50% w każdym segmencie produktów. Flagowy produkt pochodny na GPW, czyli kontrakt terminowy na indeks WIG20, został zatwierdzony przez CFTC, dzięki czemu jest dostępny dla podmiotów ze Stanów Zjednoczonych.

Portfel produktów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest bardzo atrakcyjny dla naszych globalnych partnerów – biur maklerskich obsługujących obroty kontraktami pochodnymi oraz ich klientów, a także dla licznych użytkowników typu buy-side i podmiotów komercyjnych. Z wielką satysfakcją podjęliśmy współpracuję z GPW w ramach tego obopólnie korzystnego projektu – powiedział Steve Stewart, dyrektor zarządzający Trading Technologies ds. sprzedaży w regionie EMEA.

Cieszymy się, że klienci TT uzyskają dostęp do notowanych na GPW instrumentów pochodnych, co zdecydowanie sprzyja dalszemu rozwojowi tego rynku. Oprócz wprowadzania nowych produktów, skupiamy się również na poszerzaniu grupy aktywnych w tym segmencie uczestników rynku. Ścisła współpraca z TT pozwoli podnieść płynność notowanych na GPW instrumentów pochodnych, a także zwiększy atrakcyjność naszego rynku dla inwestorów – powiedziała Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzana przez TT własna infrastruktura zapewnia podmiotom z całego świata dostęp do rynków na sześciu kontynentach przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i wydajności. Opracowane z myślą o profesjonalnych uczestnikach rynku rozwiązania TT, to szeroka gama elastycznych narzędzi obsługujących szereg strategii inwestycyjnych, od odręcznego wprowadzania zleceń aż po handel automatyczny wysokich częstotliwości.

***

Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj
W czerwcu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 172,8 mln zł. Na koniec czerwca br. na Głównym Rynku notowane były akcje 426 firm (379 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 365 spółek (361 krajowych i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev. 

Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW. 

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl  

Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com, @Trading_Tech) jest dostawcą najwyższej jakości profesjonalnego oprogramowania transakcyjnego, infrastruktury i rozwiązań danych dla wielu grup użytkowników, jak podmioty zawierające transakcje na własny rachunek, biura maklerskie, zarządzający aktywami, doradcy, fundusze hedgingowe, dostawcy instrumentów zabezpieczających i podmioty zarządzające ryzykiem. Oprócz dostępu do wiodących światowych giełd i płynnych rynków za pośrednictwem platformy TT®, Trading Technologies zapewnia specjalistyczną technologię do obrotu kryptowalutą oraz oparte na uczeniu maszynowym narzędzia do nadzoru rynku.