Aktualność

GPW przyznała nagrody liderom polskiego rynku kapitałowego

2013-02-22 11:01:25

Warszawa, 22 lutego 2013 r.

GPW przyznała nagrody liderom polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2012 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

 • 21 lutego 2013 roku w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się uroczysta Gala – Podsumowanie Roku Giełdowego 2012
 • Podczas wydarzenia wyróżnieni zostali emitenci, Członkowie Giełdy oraz Autoryzowani Doradcy, którzy w minionym roku szczególnie przyczynili się do rozwoju polskiego rynku giełdowego

Gospodarzem wieczoru był Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zaproszenie do udziału w uroczystej gali przyjęli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Honorowymi gośćmi byli m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki; Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.
Jako pierwsza wręczona została nagroda dla Alior Banku za najwyższą w historii GPW wartość IPO polskiej spółki prywatnej. Nagrodę specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym otrzymał Leszek Czarnecki, twórca takich firm jak GETIN HOLDING, LC CORP, TU Europa czy Europejski Fundusz Leasingowy. Przyznano również nagrody dla liderów rynku kapitałowego w następujących kategoriach:

RYNEK GŁÓWNY:

 • Nagroda dla Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na Głównym Rynku bez transakcji animatora w 2012 roku
 • Nagroda dla Credit Suisse Securities Limited za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na Głównym Rynku w 2012 roku
 • Nagroda dla IPOPEMA Securities SA za obsługę wprowadzenia największej wartości akcji w wolnym obrocie w ramach IPO na Głównym Rynku w 2012 roku (w obliczeniach uwzględniane zostały wyłącznie spółki polskie)
 • Nagroda dla UAB FMI Orion Securities za największą wartość przeprowadzonej oferty spółki zagranicznej w 2012 roku

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH:

 • Nagroda dla Domu Maklerskiego BZ WBK za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2012 roku
 • Nagroda dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2012 roku
 • Nagroda dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku za najwyższy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi w 2012 roku

RYNEK NEWCONNECT:

 • Nagroda dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect bez transakcji animatora w 2012 roku
 • Nagroda dla Domu Maklerskiego BDM SA za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami i prawami do akcji na rynku NewConnect w 2012 roku
 • Nagroda dla Rubicon Partners Corporate Fiance SA za największy wkład w jakościowy i ilościowy rozwój NewConnect w 2012 roku
 • Nagroda dla TRIGON Dom Maklerski SA za obsługę wprowadzenia największej wartości akcji w wolnym obrocie w ramach IPO na rynku NewConnect w 2012 roku

RYNEK TREASURY BONDSPOT POLAND:

 • Nagroda dla Banku Handlowego SA za aktywność na sesjach fixingowych na rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku
 • Nagroda dla Banku Handlowego SA za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2012 roku
 • Nagroda dla Kredyt Bank SA za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2012 roku
 • Nagroda dla BNP Paribas SA - lidera market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2012 roku

RYNEK CATALYST:

 • Nagroda dla Biura Maklerskiego Banku Handlowego SA za najwyższy udział w obrotach sesyjnych obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi na rynkach w ramach Catalyst w 2012 roku
 • Nagroda dla jest Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego za najwyższe obroty zrealizowane przez animatora na Catalyst w 2012 roku
 • Nagroda dla Banku PEKAO SA za wartość zorganizowanych i wprowadzonych w roku 2012 emisji instrumentów dłużnych
 • Nagroda dla BRE Bank Hipoteczny SA za notowanie największej liczby serii instrumentów dłużnych na Catalyst w 2012

Wydarzenie zakończyła aukcja dzieł sztuki przygotowana przez Dom Aukcyjny Abbey House, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na ufundowanie stypendiów lub nagród dla młodych artystów.

Organizatorem gali była GPW, Partnerem był BondSpot i Dom Aukcyjny Abbey House, a Patronat medialny nad wydarzeniem objęła stacja telewizyjna Polsat Biznes.  

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

 

*  *  *  *

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.