Aktualności

Indeksy giełdowe

2012-06-15 13:51:30

Komunikat

Warszawa, 15 czerwca 2012 r.

Zmiany w składach indeksów giełdowych.

Po dzisiejszej sesji Giełda przeprowadzi okresowe zmiany indeksów Głównego Rynku i NewConnect oraz indeksu WIG-CEE obejmującego spółki z obydwu rynków.

Listy uczestników indeksów WIG20 i mWIG40 pozostaną bez zmian. W indeksie sWIG80 akcje spółek: FERRUM, HERKULES, HBPOLSKA oraz MIRBUD zostaną zastąpione przez ATLANTIS, EKOEXPORT, MERCOR oraz NEUCA. W przypadku indeksu WIG-Plus lista uczestników indeksu zostanie poszerzona o: BAKALLAND, BERLING, CAMMEDIA, CASHFLOW, EKO, ELKOP, HERKULES, HYGIENIKA, INPRO, INTERSPPL, KANIA, KCI, MIRBUD, NOKAUT, SANWIL, SKYLINE, VANTAGE, WESTAISIC oraz YAWAL, zaś indeks opuszczą akcje spółek: ATLANTIS, BARLINEK, EKOEXPORT, MERCOR oraz PEKAES.

Do indeksu WIG zostały wprowadzone wszystkie spółki z Głównego Rynku, z wyjątkiem spółek znajdujących się w szczególnej sytuacji rynkowej (np. bankructwo, upadłość, kwalifikacja do segmentów MINUS5 i LISTA ALERTÓW oraz do Strefy Niższej Płynności), zaś NCIndex obejmuje akcje spółek z rynku NewConnect. W sumie po zmianach indeks WIG będzie obejmować 366, a NCIndex 377 spółek.
Po zmianach okresowych nowymi uczestnikami indeksu WIG-CEE zostaną spółki słoweńskie: KRKA i NOVAKBM oraz czeska spółka TWIGONET.

Udziały spółek we wszystkich indeksach wyznaczane są na podstawie akcji w wolnym obrocie, przy czym wagi największych uczestników indeksu WIG20 ograniczane są do 15%, zaś w pozostałych indeksach do 10%.

W załączeniu obowiązujące po zmianach portfele indeksów giełdowych.