Aktualności

Debiut spółki MAXCOM

12

2017-06-30 17:25:15

W dniu 30 czerwca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka MAXCOM SA.

Spółka MAXCOM SA jest 6. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 483. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

MAXCOM S.A.

spółka na rynku regulowanym

483

debiut w 2017 r.

6

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

inne rynki notowań

-

sektor

sprzęt elektryczny i elektroniczny

spółka w sektorze

3

miejsce siedziby

Tychy

przedmiot działalności

Producent telefonów komórkowych

oferta publiczna T/N

T

Liczba akcji: 864.000 w tym:

660.000 subskrypcja nowo-emitowanych akcji serii B,

204.000 sprzedaż istniejących akcji serii A

 

kurs odniesienia (akcji i PDA)
(równy cenie akcji w ofercie publicznej)

55,00 zł

wartość oferty publicznej

wartość akcji nowej emisji: 36.300.000 zł

wartość akcji sprzedawanych: 11.220.000 zł

łączna wartość oferty: 47.520.000 zł

wartość spółki
 
(zarejestrowane akcje+PDA serii B)

148.500.000 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

(akcje serii A+PDA serii B)

148.500.000 zł

% free float w (zarejestrowanych) akcjach objętych wnioskiem (seria A)

10%

wartość ww. free float

11.220.000 zł

potencjalny % free float

w akcjach objętych wnioskiem (seria A+B)

32%

wartość ww. free float  (seria A+B)

47.520.000 zł

Oferujący

Bank Zachodni WBK SA

 

Historia
MAXCOM S.A.  został utworzony aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2011 roku w wyniku przekształcenia spółki „Maxcom” Sp. z o.o., która to spółka została założona przez  obecnego Prezesa Zarządu - Arkadiusza Wilusza i aktualnego Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Wilusza
w 2001 roku. W początkowym etapie rozwoju działalność Emitenta oparta była na doświadczeniach - założonej w 1992 roku - Maxtel Arkadiusz Wilusz zajmującej się sprzedażą hurtową sprzętu telekomunikacyjnego marek takich jak: Siemens, Philips, Panasonic.

Przedmiot działalności
Emitent  zajmuje się produkcją oraz dystrybucją własnych marek produktów telekomunikacyjnych:
- telefonów komórkowych (GSM), telefonów stacjonarnych (przewodowych i bezprzewodowych) oraz pozostałej elektroniki użytkowej (w tym krótkofalówek oraz nawigacji satelitarnych).
Emitent jest największym w Polsce dostawcą klasycznych telefonów komórkowych oraz telefonów stacjonarnych dla seniorów i domowych telefonów GSM. Grupa szacuje udział telefonów Maxcom oraz Maxton w całym krajowym rynku telefonów komórkowych niebędących smartfonami w 2016 roku na poziomie 35–40%.
Produkty Maxcom są projektowane i tworzone przez pracowników Emitenta w Polsce a także na zlecenie Spółki przez zewnętrznych ekspertów w Europie i w Azji. Produkcja zlecana jest  wyspecjalizowanym fabrykom w Chinach (które nie są własnością Emitenta).
Emitent posiada dwie spółki zależne (jedna z nich w jest likwidacji, wyniki drugiej mają znaczenie marginalne tj. poniżej 1% udział w wynikach Grupy).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 102.000 zł i dzieli się na 2.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Publiczna oferta akcji serii A i B
Liczba akcji: 864.000 w tym:

  • 660.000 subskrypcja nowo-emitowanych akcji serii B,
  • 204.000 sprzedaż istniejących akcji serii A

Cena akcji:  55 zł
wartość akcji nowej emisji: 36.300.000 zł
wartość akcji sprzedawanych: 11.220.000 zł
łączna wartość oferty: 47.520.000 zł

Papiery wartościowe MAXCOM S.A.  debiutujące na rynku równoległym GPW:

  • 2.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz
  • 660.000 PDA serii B.

Galeria