Aktualności

Debiut spółki MORIZON

11

2017-07-05 14:38:34

W dniu 5 lipca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka MORIZON SA.

Spółka MORIZON SA jest 7. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 484. emitentem na tym rynku.
MORIZON SA jest 4. spółką, która przeszła w 2017 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

MORIZON S.A.

spółka na rynku regulowanym

484

debiut w 2017 r.

7
(4 przejście z NewConnect w 2017 r. historycznie: 59 przejście)

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

Sektor

portale internetowe

spółka w sektorze

4

inne rynki notowań

spółka notowana na NewConnect

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

prowadzenie portalu nieruchomości

Oferta publiczna T/N

T

wartość oferty publicznej

5.042.043 zł

kurs odniesienia

równy kursowi zamknięcia na NewConnect z ostatniego dnia notowań tj. z dnia 4.07.2017 r.

wartość spółki (zarejestrowane akcje+PDA serii H)*

101.098.166 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*
(akcje serii A-F+PDA serii H)

93.053.428 zł

% free float w (zarejestrowanych) akcjach objętych wnioskiem (seria A-F)

16,81%

wartość ww. free float *

14.054.878

potencjalny % free float

w akcjach objętych wnioskiem (seria A-F+H)

22,58

wartość ww. free float * (seria A-F+H)

21.023.730

Firma Inwestycyjna

VESTOR Dom Maklerski

* na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku, który wynosił: 2,38 zł

 

 

Historia
Poprzednik prawny Emitenta Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został zarejestrowany w dniu 20.02.2008 roku. W dniu 2 września 2010 roku uchwałą NWZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną. W dniu 15 grudnia 2010 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS.
W roku 2011 akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na NewConnect.

Przedmiot działalności
Emitent tworzy Grupę Kapitałową w skład której wchodzą 3 spółki bezpośrednio zależne oraz 3 podmioty zależne niższego szczebla. Grupa MORIZON to platforma technologiczno-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. Grupa jest wydawcą specjalistycznych portali nieruchomości, przede wszystkim serwisu www.morizon.pl Dzięki serwisowi agencje nieruchomości, deweloperzy, samorządy i osoby prywatne z całej Polski mogą prezentować oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,a użytkownicy mogą wyszukać interesującą ich nieruchomość i za pośrednictwem serwisu skontaktować się z ogłoszeniodawcą będącym właścicielem oferty.
Ponadto za pośrednictwem spółki zależnej FinPack Sp. z o.o. Grupa poszerzyła ofertę o usługi komplementarne do zakupu nieruchomości. Grupa jest w posiadaniu rozwiązania dla pośredników finansowych, w tym agencji nieruchomości i deweloperów ułatwiającego udzielanie kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz kredytów dla firm.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3.911.685,90 zł i dzieli się na 39.116.859 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 9.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 1.568.520 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 14.843.756 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
• 3.380.142 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Akcje serii A, B były notowane na rynku NewConnect od kwietnia 2011 roku.
Akcje serii E były notowane na NewConnect od marca 2016 r.

Publiczna oferta akcji serii H
Liczba akcji w ofercie: do 8.500.000
Cena akcji: 1,50 zł
Liczba objętych akcji: 3.361.362, w tym:
• 2.376.500 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych objęło 18 inwestorów,
• 984.862 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych objęło 384 inwestorów
Wartość oferty: 5.042.043 zł

Instrumenty finansowe debiutujące na rynku równoległym GPW
• 9.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 1.568.520 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
• 14.843.756 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz
• 3.361.362 PDA serii H.

Galeria