Aktualności

Jubileuszowa konferencja z okazji 10-ciu lat rynku NewConnect

7

2017-09-12 15:02:30

W poniedziałek w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się jubileuszowa konferencja „10 lat rynku NewConnect”.

Gości przywitał Michał Cieciórski, wiceprezes GPW, który podziękował za obecność zwłaszcza tym osobom, które przed dekadą tworzyły NewConnect.

Marek Szuszkiewicz, Dyrektor w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Komisji Nadzoru Finansowego, mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed rynkiem. Są to m.in. wzmacnianie marki NewConnect, budowa zaufania do rynku kapitałowego, wytrwałość w nadzorze emitentów, ale też ich wspieranie.

Dodał, że NewConnect jest rynkiem dla emitentów i inwestorów, a wszystkie działania wspierające  emitentów,  muszą być kontynuowane.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się głównie przedstawiciele spółek notowanych na NewConnect, ale także instytucji finansowych oraz Autoryzowani Doradcy.

Podczas prezentacji wiceprezes GPW przedstawił bilans 10-ciu lat NewConnect.

- Rynek wypłacił sumę ponad 0,5 mld zł dywidend. Za pomocą NewConnect zebrano w  latach 2007-2016 prawie 5 mld zł kapitału dla spółek. (…) jest to bardzo poważne źródło finansowania. W tamtym roku 183 spółki, to mniej więcej 40-45 proc., przyniosło inwestorom dodatnią stopę zwrotu – mówił Michał Cieciórski.

Agnieszka Góral, wicedyrektor Działu Emitentów GPW, przedstawiła zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek. Mówiła także o wyzwaniach, jakie stoją przed uczestnikami rynku.
 
W drugiej części konferencji Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przedstawiła statystyki dotyczące współfinansowania debiutów na NewConnect.

- Możemy pochwalić się tym, że jedna piąta firm zadebiutowała na NewConnect dzięki wsparciu PARP. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 PARP udzielał dotacji na przygotowanie dokumentów związanych z emisją na Głównym Rynku i na NewConnect. 96 spółek, które otrzymało od nas dotacje na przygotowanie swojego wejścia na NewConnect pozyskało od inwestorów aż 207 mln złotych – mówiła Patrycja Klarecka.

Kulminacyjnym punktem konferencji była debata z udziałem przedstawicieli spółek notowanych na NewConnect, wiceprezesa GPW, Autoryzowanych Doradców i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że miarą sukcesu rynku NewConnect jest m.in. to, że 59 spółek przeniosło notowania na Główny Rynek GPW, a rolą giełdy w przyszłości będzie m.in. promowanie NewConnect. Paneliści rozmawiali także o współpracy z Autoryzowanymi Doradcami oraz o wejściu w życie rozporządzenia MAR.

Galeria