Aktualności

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych, 3-4 października 2017, Warszawa

2017-09-25 15:25:46

 

Kongres Bankowości i Finansów Korporacyjnych jest inicjatywą organizowaną wspólnie przez Europejski Kongres Finansowy, Bank Pekao S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Kongresu jest debata o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców.

Debaty i spotkania kongresowe adresowane są do przedstawicieli kadry zarządzającej strategiami rozwoju i finansami przedsiębiorstw, inwestorów, przedstawicieli administracji państwowej, jak również członków kadry zarządzającej banków oraz instytucji finansowych i rozwojowych współpracujących z firmami.

Wśród tematów tegorocznej edycji Kongresu znajdą się m.in.:

  • Dostępność finansowania przedsiębiorstw w kraju vs za granicą
  • Procesy inwestycyjne z punktu widzenia firm – szanse i bariery
  • Nowe rynki, nowe możliwości – internacjonalizacja biznesu i ekspansja zagraniczna polskich firm – kierunek Iran, Ukraina, Indonezja
  • Perspektywy rozwoju rynku obligacji korporacyjnych i emisji euroobligacji z Polski
  • Doskonalenie relacji inwestorskich w polskich przedsiębiorstwach
  • Ryzyko i atrakcyjność inwestycyjna rynku kapitałowego w Polsce dla emitentów i inwestorów
  • Rynek listów zastawnych i koncepcja pulowego banku hipotecznego
  • Potencjał i kultura ratingu na polskim rynku kapitałowym
  • Nowe szanse w cyfrowym świecie – bank jako doświadczony pośrednik i zaufany doradca
  • Nowe spojrzenie na finansowanie branży morskiej w Polsce

W ramach Kongresu Bankowości i Finansów Korporacyjnych zaplanowane są także sesje i spotkania Poland Capital Summit.

Więcej informacji na stronie: cbc.projektekf.pl