Aktualności

Konferencja "Trading CEE: Equities and Derivatives"

2017-10-26 13:42:29

26 października 2017 r. w warszawskim hotelu Hilton odbyła się jedna z najważniejszych, branżowych konferencji w regionie - "Trading CEE: Equities and Derivatives" - której współorganizatorem była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Eksperci zgromadzeni na konferencji dyskutowali m.in. o przyszłości rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej, rozwoju branży fintech, czy regulacji Mifid II i jej wpływie na region.

Zgromadzonych gości powitał Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który wspomniał o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets) przez agencję indeksową FTSE Russell. „Wejście do ekstraklasy rynków kapitałowych wiąże się z pewnymi wyzwaniami, ale jeśli wykonamy ciężką pracę, to przy odrobinie szczęścia, nasz rynek będzie rósł i rozwijał się w przyszłości. […] Biorąc pod uwagę nasze możliwości, jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi na świecie” – powiedział.

Marek Dietl odniósł się też do zmian regulacyjnych związanych z wejściem w życie dyrektywy Mifid II i tego, jaki może mieć ona wpływ na region Europy Środkowo-Wschodniej: „Regulacje EU, w tym Mifid II, dają nam przestrzeń do współpracy w regionie. Koniecznością jest wypracowanie nowego sposobu zwrócenia uwagi inwestorów globalnych na atrakcyjność Europy Środkowo-Wschodniej.”

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Toby Webb, Head of EMEA Information Services FTSE Russell. Pogratulował Polsce awansu do rynków rozwiniętych i przypomniał, że Polska jest pierwszym krajem z Europy Środkowo-Wschodniej, który znalazł się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, do których zaliczane są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone.

W pierwszym, głównym panelu konferencji „Trading CEE” wzięli udział szefowie giełd z regionu: giełdy w Warszawie – Marek Dietl, Ljubljanie – Ales Ipavec, Budapeszcie – Richard Vegh, Bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych – Ivan Takev, a także Head of International Sales moskiewskiej giełdy – Tom O'Brien. Paneliści rozmawiali o przyszłości rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed poszczególnymi giełdami oraz sposobach na rozwój rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematyka pozostałych paneli dotyczyła m.in. rozwoju regionu jako dynamicznego otoczenia rynkowego, regionalnego krajobrazu post-transakcyjnego czy innowacji finansowych (fintech). Duże zainteresowanie zgromadzonych gości i ekspertów wzbudziła także rozmowa na temat przyszłości polskich ETF-ów oraz możliwości dostosowania się brokerów oraz zarządzających aktywami do wymagań stawianych przez Mifid II (w szczególności pod względem unbundlingu – czyli rozdzielenia oferty i opłat za usługi – oraz płatności za tzw. research).

W konferencji organizowanej przez Global Investor Group wzięło udział kilkuset przedstawicieli branży finansowej z Europy Środkowo-Wschodniej. Partnerami wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.