Aktualności

GPW na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby debiutów

2018-02-02 12:00:48

Warszawa, 2 lutego 2018 r.

GPW na trzecim miejscu wśród europejskich parkietów pod względem liczby debiutów

KOMUNIKAT PRASOWY

  • W 2017 r. GPW była trzecim rynkiem w Europie (ex aequo z hiszpańską giełdą BME) pod względem liczby debiutów
  • Łączna wartość IPO na warszawskim parkiecie w ostatnim roku wyniosła ponad 1,8 mld euro i była najwyższa od 2011 r.
  • Warszawski debiut spółki Play Communications SA jest na ósmym miejscu wśród największych europejskich ofert ubiegłego roku

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ubiegłym roku z sukcesem przeprowadzono 27 ofert pierwotnych (osiem na Głównym Rynku GPW oraz 19 na NewConnect). Jak podaje Raport „IPO Watch Europe” przeprowadzony przez firmę doradczą PwC stawia to naszą giełdę na trzecim miejscu wraz z giełdą hiszpańską pod względem liczby oraz na ósmym miejscu pod względem wartości Initial Public Offering (IPO). Spółka Play Communications SA z ofertą o wartości 1,0 mld euro uplasowała się na ósmym miejscu największych europejskich debiutów w 2017 r.

- Dobra sytuacja makroekonomiczna w Europie, umacnianie się polskiej waluty oraz dobre postrzeganie przez inwestorów naszej gospodarki przełożyły się także na wzrost wartości kapitału pozyskanego na rozwój poprzez rynek publiczny. Cieszy nas silna pozycja GPW wśród europejskich parkietów pod względem liczby i wartości IPO, ale jeszcze bardziej cieszy nas to, że na Giełdę trafia coraz więcej spółek, których produkty mogą być skalowalne globalnie. Instytucje rynku kapitałowego stają się bardziej komplementarne. Na GPW debiutują kolejne spółki z portfeli funduszy wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Mają one bardzo duży potencjał wzrostu, co w przyszłości może przełożyć się na zyski inwestorów – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tabela 1. Liczba i wartość IPO na giełdach europejskich w 2017 r.

IPO w 2017 r.

Giełda

Liczba debiutów

Wartość debiutów (mln. Euro)

London Stock Exchange Group

135

17 634

Nasdaq Nordic

98

3 996

Warsaw

27

1 811

BME (Spanish Exchange)

27

3 696

Euronext

20

3 258

Deutsche Boerse

13

2 525

Oslo Børs&Oslo Axess

11

1 099

Six Swiss Stock Exchange

5

3 853

Bucharest Stock Exchange

4

256

Irish Stock Exchange

3

3 756

Borsa Istambul

3

278

Wiener Boerse

1

1 680

Budapest

1

73

Prague

0

0

Luksemburg

0

0

Sofia

0

0

Razem

348

43 915

Źródło: PwC, IPO Watch Europe, raport za 2017 r.

Wykres 1. Aktywność na polskim rynku IPO od 2008 roku

Źródło: PwC, IPO Watch Europe, raport za 2017 r.

W 2017 r. GPW zanotowała imponującą poprawę wartościową spółek notowanych. Wartość rynkowa spółek debiutujących na Głównym Rynku GPW i NewConnect wyniosła na koniec roku 16,7 mld zł i była ponad dwukrotnie wyższa niż wartość rynkowa spółek wycofanych (8,2 mld zł). W tym kapitalizacja 14 spółek  wycofanych po wezwaniu stanowiła 6,4 mld zł (czyli ponad 10 mld zł mniej niż nowych spółek, które trafiły na rynki akcji GPW).

Tabela 2. Dane o debiutach versus wycofania dla Głównego Rynku GPW i NewConnect łącznie

Rok

Liczba spółek debiutujących

Liczba spółek wycofanych

Liczba spółek wycofanych po wezwaniu

Kapitalizacja spółek debiutujących (mld PLN)

Kapitalizacja spółek wycofanych (mln PLN)

Kapitalizacja spółek wycofanych
po wezwaniu
(mln PLN)

2017

27

28

14

16,7

8,2

6,4

2016

28

42

13

5

7,7

5,8

Źródło: GPW

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.