Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyProdukty strukturyzowane (ETP)Certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG

Certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG

Certyfikaty strukturyzowane RCB są innowacyjnymi produktami na GPW, które poszerzają paletę produktów inwestycyjnych na polskim rynku. Inwestując tylko w jeden papier wartościowy uzyskuje się niespotykane dotąd możliwości udziału w zmianach zagranicznych indeksów, koszyków i cen surowców takich jak złoto, ropa naftowa oraz towarów rolnych jak cukier, pszenica, kukurydza itp. Certyfikaty dają możliwość partycypacji w zmianach cen akcji na rynkach ukraińskim i kazachskim (tę szansę daje certyfikat "Eastbasket Ukraine & Kazakhstan"), japońskim (certyfikat "Nikkei 225") oraz rynku spółek technologicznych (certyfikat "Nasdaq 100"). Nowością jest możliwość zarobku na spadkach wartości instrumentu bazowego (ropa naftowa typu Brent Crude, indeks niemieckich spółek DAX). Płynność certyfikatów strukturyzowanych RCB zapewnia emitent poprzez ich ciągłe kwotowanie.

Wszystkie produkty notowane są w PLN na rynku równoległym Głównego Rynku GPW.

Pierwszymi certyfikatami RCB, które zadebiutowały na GPW 13 września 2007 było 8 serii certyfikatów strukturyzowanych zwykłych, które są certyfikatami otwartymi (open-end). Debiut następnych 11 serii certyfikatów strukturyzowanych miał miejsce 9 lipca 2008 r. Do grona notowanych na GPW "struktur" dołączyły certyfikaty dające możliwość inwestycji w surowce (m.in. srebro), towary rolne (kakao, kawa, cukier, pszenica, kukurydza, soja, rzepak) oraz indeksy (Nasdaq 100, Nikkei 225). Kolejna transza certyfikatów RCB (8 szt.) zadebiutowała na GPW 28 stycznia 2009.

Informacje o emitencie
Raiffeisen Centrobank to jeden z głównych austriackich banków-emitentów. Sprzedaż i obrót papierami wartościowymi to główna działalność Raiffeisen Centrobank, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych klientów instytucjonalnych. Raiffeisen Centrobank to jeden z największych podmiotów prowadzących działalność maklerską na austriackim rynku kapitałowym oraz członek wielu giełd. Raiffeisen Centrobank jest postrzegany jako największy emitent strukturyzowanych papierów wartościowych na rynku w Austrii oraz jest niszowym graczem na rynku niemieckim, gdzie koncentruje się na produktach związanych z rynkiem Europy Wschodniej. Cechy emitenta:

 • główny emitent certyfikatów z 10-letnim doświadczeniem w obrocie papierami wartościowymi
 • bogata wiedza fachowa dotycząca rynków Europy środkowo-Wschodniej
 • doświadczony animator rynku (animator rynku nr 1 na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 15-te miejsce na EUWAX)
 • interesujące możliwości inwestycyjne z całym know-how dotyczącym produktów strukturyzowanych

Materiały dotyczące emisji certyfikatów strukturyzowanych Raiffeisen Centrobank AG

Prospekt bazowy  [EN]
Dokumenty stanowiące część prospektu bazowego  [EN+GER]
Prezentacja - Konferencja Prasowa RCB (13.09.2007)  [PL]

 

Nazwa skrócona Instrument bazowy Charakterystyka instrumentu Warunki emisji i obrotu Ulotki
RCCECAOPEN Indeks "CECE EUR" Certyfikat naśladuje zmiany indeksu CECE, liczonego przez giełdę w Wiedniu, który zawiera akcje z rynku czeskiego, węgierskiego i polskiego.  [EN]  [PL]
RCCCXAOPEN Indeks "CECExt" Certyfikat naśladuje zmiany indeksu CECExt liczonego przez giełdę w Wiedniu, który zawiera akcje z indeksu CECE®EUR oraz SETX - South-East Europe Traded Index (Słowenia, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia).  [EN]  [PL]
RCDAXAOPEN Indeks "DAX" Certyfikat naśladuje zmiany niemieckiego indeksu DAX, zawierającego 30 największych spółek niemieckich.  [EN]  [PL]
RCESXAOPEN Indeks "DJ Euro STOXX 50" Certyfikat naśladuje zmiany indeksu DJ EuroStoxx 50.  [EN]  [PL]
RCRDXAOPEN Indeks "RDX EUR" Certyfikat naśladuje zmiany indeksu RDX liczonego przez giełdę w Wiedniu, który zawiera ADRy i GDRy 10 największych spółek rosyjskich notowane na giełdzie we Frankfurcie.  [EN]  [PL]
RCCRUAOPEN Brent Crude Oil Certyfikat naśladuje zmiany cen najbliższej do wygaśnięcia serii kontaktów terminowych na Brent Crude Oil notowanych na Intercontinental Exchange w Londynie. W terminie wygaśnięcia (co miesiąc około 15. dnia roboczego) danej serii kontraktów następuje rolowanie instrumentu bazowego na kolejną serię z najbliższym terminem wygaśnięcia.  [EN]  [PL]
RCGLDAOPEN Złoto Certyfikat naśladuje zmiany ceny uncji złota.  [EN]  [PL]
RCUKBAOPEN Koszyk "Eastbasket Ukraine Kazakhstan" Certyfikat naśladuje zmiany ceny koszyka "Eastbasket Ukraine & Kazakhstan", który zawiera następujące akcje z rynków ukraińskiego i kazachskiego: Ukrtelekom, UkrNafta, Nyzhnodniprovsky Truboprokatny Zavod, ZakhidEnergo, DniproEnergo, Raiffeisen Bank Aval VAT, Poltavskiy GOK, AKB Ukrsotsbank, KazakhGold Group Ltd., Razvedka Dobycha KaMunayGaz AO, Kazakhmys Plc, Kazkommertsbank.  [EN]  [PL]
RCNIKAOPEN Indeks Nikkei225© Certyfikat naśladuje zmiany indeksu Nikkei225Ž opartego o ceny 225 największych spółek notowanych na Giełdzie w Tokio.  [EN]  
RCNDXAOPEN Indeks Nasdaq-100© Certyfikat naśladuje zmiany indeksu Nasdaq-100Ž z Giełdy NASDAQ (indeks 100 największych spółek technologicznych).  [EN]  
RCNMBAOPEN Koszyk metali szlachetnych "Precious Metal-Basket" Certyfikat naśladuje zmiany wartości koszyka, początkowa waga każdego metalu to 25%. Koszyk jest wyceniany od 09.09.2004. Wycena odbywa się w oparciu o ceny publikowane w systemie Reuters (obejmuje złoto, pallad, platyna, srebro).  [EN]  
RCSILAOPEN Srebro Certyfikat naśladuje zmiany cen srebra. Wartość certyfikatu wyznaczana jest na podstawie ceny uncji srebra na fixingu, publikowanej na stronie Reuters XAGFIX.  [EN]  
RCKAOAOPEN Kakao Certyfikat naśladuje zmiany cen kontraktów terminowych (najbardziej płynna seria kontraktu) na kakao notowanych na NYBOT.  [EN]  
RCCOFAOPEN Kawa Certyfikat naśladuje zmiany cen kontraktów terminowych (najbardziej płynna seria kontraktu) na kawę notowanych na NYBOT.

 [EN]

EN 2 -nowe

 
RCBIEAOPEN Koszyk towarów rolnych "Soft Commodity Basket Focus Bioenergy" Certyfikat naśladuje zmiany ceny koszyka. Początkowa waga każdego składnika to 25%. Ceny pszenicy i kukurydzy ustalane są na podstawie notowania kontraktów terminowych na te towary na CBOT, cukru na podstawie notowań kontraktu terminowego na New York Board of Trade (NYBOT) a rzepaku na podstawie notowania kontraktu terminowego na NYSE EURONEXT LIFFE (certyfikat obejmuje pszenicę, kukurydzę, cukier, rzepak).  [EN]  
RCFODAOPEN Koszyk towarów rolnych "Soft Commodity Basket Focus Food" Certyfikat naśladuje zmiany ceny koszyka, początkowa waga składnika to 20%. Ceny kawy, kakao oraz cukru ustalane są na podstawie notowania kontraktów terminowych na te towary na NYBOT, soi i pszenicy na podstawie notowań kontraktów terminowych na te towary na CBOT ( certyfikat obejmuje kawę, kakao, cukier, soję i pszenicę).  [EN]  
RCSUGAOPEN Cukier Certyfikat naśladuje zmiany cen kontraktów terminowych (najbardziej płynna seria kontraktu) na cukier notowanych na NYBOT.  [EN]  
RCSCRAOPEN "Brent Crude Oil inverse performance" Certyfikat naśladuje odwrotność zmiany ceny kontraktów terminowych na Brent Crude Oil notowanych na giełdzie ICE w Londynie. Certyfikat jest certyfikatem bez daty zapadalności ? tzw, "open end".  [EN]  
RCCRUA1210 Brent Crude Oil W przypadku certyfikatu bonusowego na ropę naftowową (Brent Crude Oil) - wartością używaną do wyceny certyfikatu jest cena kontraktu terminowego na Brent Crude Oil notowanego na ICE. Ostatecznym dniem wyceny jest 13.12.2010. Poziom bonusu ustalony został na poziomie 111,80 USD (wartość instrumentu bazowego), bariery na poziomie 53,88 USD (wartość instrumentu bazowego).  [EN]  
RCSDXA0412 Indeks ShortDAX® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu ShortDAX®, liczonego jako odwrotność indeksu największych spółek DAX®, obliczanego przez giełdę we Frankfurcie. Termin wykupu tego certyfikatu to 11.04.2012.  [EN]  
RCSABAOPEN Koszyk akcji spółek z RPA Certyfikat naśladuje zmiany ceny koszyka 8 spółek z sektora wydobywczego i przetwórczego, notowanych na Giełdzie w Johannesburgu (JSE). Zmiana proporcji wagi poszczególnych spółek w koszyku zależy od zmian cen spółek. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCWHTAOPEN Pszenica Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na pszenicę (CBOT Wheat Future) notowanych na Chicago Board of Trade.  [EN]  
RCCORAOPEN Kukurydza Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na kukurydzę (CBOT Corn Future) notowanych na Chicago Board of Trade.  [EN]  
RCSOJAOPEN Soja Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na soję (CBOT Soybean Future) notowanych na Chicago Board of Trade.  [EN]  
RCTVBAOPEN Koszyk akcji spółek tureckich Certyfikat naśladuje zmiany ceny koszyka 15 tureckich spółek notowanych na Giełdzie w Stambule (Istanbul Stock Exchange). Zmiana wagi poszczególnych spółek w koszyku zależy od zmian cen spółek. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCSAEAOPEN Indeks S-BOX Alternative Energy® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu S-BOX Alternative Energy®, obliczanego i publikowanego przez giełdę w Stuttgarcie od 22.09.2006 na podstawie cen 20 najważniejszych spółek działających w dziedzinach energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego, wiatru, gazu naturalnego, bio-energii i innych. Indeks ten jest indeksem cenowym, ważonym kapitalizacją spółek.  [EN]  
RCSDEAOPEN Indeks S-BOX Dimax Osteuropa Performance® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu S-BOX Dimax Osteuropa Performance®-Index, obliczanego od 12.02.2007 przez Giełdę w Stuttgarcie (Boerse Stuttgart AG). W skład indeksu wchodzą akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest rynek nieruchomości w Europie Wschodniej. Indeks jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją spółek.  [EN]  
RCSETAOPEN Indeks SETX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek z rynków: Słowenia, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria (podobne jak indeks CECE).  [EN]  
RCDGRAOPEN Indeks DAXglobal Russia® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu DAXglobal RussiaŽ, obliczanego przez giełdę we Frankfurcie (Deutsche Boerse). W skład indeksu wchodzi 17 najbardziej płynnych GDRów i ADRów rosyjskich spółek notowanych na giełdach w NY i Londynie.  [EN]  
RCAT5AOPEN Indeks ATX® 5 Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obejmującego 5 najbardziej płynnych spółek z indeksu ATX; aktualnie są to: Voestalpine AG, ERSTE Group Bank AG, Telekom Austria AG, OMV AG.  [EN]  
RCCTXAOPEN Indeks CTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek czeskich.  [EN]  
RCHTXAOPEN Indeks HTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek węgierskich.  [EN]  
RCPTXAOPEN Indeks PTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek polskich.  [EN]  
RCROXAOPEN Indeks ROTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek rumuńskich.  [EN]  
RCSBIAOPEN Indeks SBITOP® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez giełdę w Lublanie na podstawie cen spółek słoweńskich.  [EN]  
RCCBNAOPEN Indeks CECE® Banking Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen akcji banków z rejonu CEE.  [EN]  
RCCHCAOPEN Indeks CECE® Health Care Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek z branży medycznej (ochrona zdrowia) z rejonu CEE.  [EN]  
RCCOGAOPEN Indeks CECE® Oil&Gas Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek z branży paliwowej i gazowej z rejonu CEE.  [EN]  
RCCTCAOPEN Indeks CECE® Telecom Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen spółek z branży telekomunikacyjnej z rejonu CEE.  [EN]  
RCIB2AOPEN Real Estate Basket 2 Certyfikat naśladuje zmiany koszyka 6 akcji spółek austriackich z branży nieruchomości. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCENGAOPEN East Basket Next Generation Certyfikat naśladuje zmiany koszyka akcji najpłynniejszych spółek z Serbii i Chorwacji. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCIOBAOPEN Koszyk ruda żelaza (Iron Ore Basket) Certyfikat naśladuje zmiany koszyka obejmującego akcje 3 największych spółek zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem rudy żelaza - BHP Billiton, Companhia Vale do Rio Doce, Rio Tinto. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCSSBAOPEN Koszyk skandynawia (Skandinavien Select Performance Basket) Certyfikat naśladuje zmiany koszyka akcji najpłynniejszych spółek ze Szwecji, Norwegii i Danii. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCATXAOPEN Indeks ATX® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego najbardziej płynne spółki austriackie.  [EN]  
RCSDIAOPEN Indeks SBOX® Dynamic Infrastructure Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez giełdę w Stuttgarcie na podstawie cen spółek z branży: budowlana, transport, energia, komunikacja i inne.  [EN]  
RCSBOAOPEN Soja (soybeanoil) Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na olej sojowy (CBOT Soybeanoil) notowanych na Chicago Board of Trade.  [EN]  
RCKTXAOPEN Indeks KTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego 5 akcji i GDRów najpłynniejszych spółek z Kazachstanu.  [EN]  
RCCINAOPEN Indeks CECE® INF ? CECE Infrastructure Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego najpłynniejsze i największe spółki z rejonu CEE z branży "infrastruktura".  [EN]  
RCSCEAOPEN Indeks Short CECE® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu liczonego jako odwrotność indeksu największych spółek z rejonu CEE, obliczanego przez giełdę w Wiedniu.  [EN]  
RCS40AOPEN Indeks Dow Jones EURO STOXX® Sustainability 40 Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obejmującego 40 największych spółek europejskich dbających o środowisko naturalne.  [EN]  
RCDIEAOPEN Gas Oil (Diesel) Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na diesel (ICE Gas Oil Future) notowanych na Intercontinental Exchange.  [EN]  
RCCIBAOPEN Koszyk spółek z branży budowlanej (Construction Industry Basket) Certyfikat naśladuje zmiany koszyka spółek z branży budowlanej. Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCUTXAOPEN Indeks UTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego najpłynniejsze spółki ukraińskie.  [EN]  
RCSP5AOPEN Indeks S&P 500® Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obejmującego 500 dużych spółek tzw. ?blue-chips?, przede wszystkim amerykańskich.  [EN]  
RCCMCAOPEN Indeks CECE® MID CAP EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego akcje małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu CEE.  [EN]  
RCOSBAOPEN Oil Service Basket Certyfikat naśladuje zmiany koszyka akcji międzynarodowych spółek wyspecjalizowanych w serwisie dla firm naftowych (produkcja wierteł, odwierty itp.). Wartość koszyka obliczana jest przez emitenta.  [EN]  
RCSWRAOPEN Indeks SBOX® Woda (Index SBOX® Water Price) Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez giełdę w Stuttgarcie na podstawie cen spółek z branży wodnej (doprowadzanie wody, filtracja, itp.).  [EN]  
RCDACAOPEN Indeks Dow Jones AIG Commodity®) Certyfikat naśladuje zmiany jednego z najbardziej znanych indeksów surowcowych, który dzieli się na grupy: energia, pasza, metale szlachetne, płody rolne, oleje spożywcze, metale.  [EN]  
RCBTXAOPEN Indeks BTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse na podstawie cen akcji spółek bułgarskich.  [EN]  
RCSSFAOPEN Leśnictwo (SBOX® Sustainable Forestry Index) Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez giełdę w Stuttgarcie na podstawie cen spółek z branży leśniczej, dbające o odpowiednie użytkowanie drewna.  [EN]  
RCSCPAOPEN Ochrona Srodowiska (Index SBOX® Climate Protection) Certyfikat naśladuje zmiany indeksu, obliczanego i publikowanego przez giełdę w Stuttgarcie, który tworzą 3 inne indeksy: SBOX Alternative Energy, SBOX Sustainable Forestry i SBOX Water Price.  [EN]  
RCRTMAOPEN Indeks RTX® Mid EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego średnie i małe spółki z Rosji.  [EN]  
RCRTXAOPEN Indeks RTX® EUR Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego najbardziej płynne spółki z Rosji.  [EN]  
RCLCOAOPEN Light Sweet Crude Oil Certyfikat naśladuje zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na ropę naftową Light Sweet (NYM Light Sweet Crude Oil Future) notowanych na New York Mercantile Exchange.  [EN]  
RCNAGAOPEN Natural Gas Certyfikat naśladuje odwrotność zmiany cen najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na gaz ziemny (NYM Natural Gas Future) notowanych na New York Mercantile Exchange. Certyfikat typu short.  [EN]  
RC6OGAOPEN Indeks DJ STOXX® 600 Oil & Gas Certyfikat naśladuje zmiany indeksu akcji największych firm działających w branży gazowej i ropy naftowej.  [EN]  
RCROGAOPEN Indeks RTX® Oil & Gas Certyfikat naśladuje zmiany indeksu obliczanego i publikowanego przez Wiener Boerse obejmującego rosyjskie spółki działające w branżach gazowej i ropy naftowej i notowane na Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX).  [EN]  
RCAKCAOPEN Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCAEUAOPEN Akenerji Elektrik Uretim AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCAKGAOPEN Aksigorta AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCAHEAOPEN Anadolu Hayat Emeklilik AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCCLEAOPEN Celebi Hava Servisi AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCDOSAOPEN Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCEGBAOPEN Erste Group Bank AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTGBAOPEN Turkiye Garanti Bankasi AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCHOSAOPEN Haci Omer Sabanci Holding AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCKHAAOPEN Koc Holding AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCOMVAOPEN OMV AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCOTPAOPEN OTP Bank Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCRIBAOPEN Raiffeisen International Bank Holding AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCSBEAOPEN Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTKSAOPEN Tat Konserve Sanayi AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTEAAOPEN Telekom Austria AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTCSAOPEN Trakya Cam Sanayii AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTHYAOPEN Turk Hava Yollari AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCTTKAOPEN Turk Telekomunikasyon AS Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  [EN]  
RCVERAOPEN Verbund AG Certyfikat naśladuje, w stosunku 1:1, zmiany cen akcji spółki, notowanej na giełdzie papierów wartościowych w kraju pochodzenia spółki.  

 

RCB Base Prospectus

resFT243

resFT245a

resFT85

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media