Jesteś tutaj: Strona główna - GPWDane RynkoweBenchmarki

Benchmarki

W dniu 31 marca 2003 r. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (obecnie Investors) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA rozpoczęły obliczanie i publikację indeksu akcji o nazwie DWS MS (DWS Małych i Średnich Spółek), który w dniu 14 marca 2011 zmieniła nazwę na Investor MS. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO”(dawniej DWS Polska TOP 25 Małych Spółek). Indeks Investor MS stanowi element tzw. benchmarku do oceny wyników inwestycyjnych tego funduszu. Metodologia indeksu Investor MS opracowana została wspólnie przez GPW w Warszawie SA i DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors). Giełda na bieżąco oblicza i publikuje wartości indeksu oraz sprawuje nadzór nad prawidłowością jego obliczania. Publikacja indeksu odbywa się w każdym dniu sesyjnym poprzez podawanie do publicznej wiadomości wartości otwarcia i zamknięcia indeksu. Wartość otwarcia podawana jest na podstawie transakcji zawartych do godziny 11.30. Wartość zamknięcia indeksu obliczana jest na podstawie kursów zamknięcia akcji po zakończeniu sesji giełdowej i jest centralną wartością dnia indeksu. Indeks Investor MS jest indeksem typu dochodowego. Datą bazową indeksu jest dzień 31 grudnia 2002 r. Indeks jest ważony wartością akcji znajdujących się w wolnym obrocie (tzw. free-float) dla spółek, których free-float jest nie mniejszy niż 10%. W skład indeksu wchodzą spółki, których wartość rynkowa jest mniejsza od kapitalizacji każdej z 10% liczby spółek o największej kapitalizacji oraz większa od każdej spośród 30% liczby spółek o najniższej kapitalizacji giełdowej. Ze składu indeksu usuwane są spółki, które nie wykazały dodatniej wartości kapitałów własnych i przeciwko którym zostało rozpoczęte postępowanie układowe lub upadłościowe. Istotnym elementem indeksu jest promocja zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych (tzw. Corporate Governance).

Komunikaty >>>

Kontakt

tel. +48 22 537-72-72
faks: +48 22 537-71-34
dane.historyczne@gpw.pl

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media