ESPI/EBI reports

Stan posiadania akcji w Spółce SERINUS ENERGY PLC (JE00BF4N9R98)

21-07-2021 23:27:11 | Current | ESPI | 30/2021
oRB-W: Stan posiadania akcji w Spółce

PAP
Data: 2021-07-21

Firma: SERINUS ENERGY PLC.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 30_2021_zalacznik_-_attachment.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 30 / 2021
  Data sporządzenia: 2021-07-21
  Skrócona nazwa emitenta
  SERINUS ENERGY PLC.
  Temat
  Stan posiadania akcji w Spółce
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  W związku z wymogiem Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY plc _"Spółka", "Serinus_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Hadron Capital LLP z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, przygotowane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. Zgodnie z treścią zawiadomienia Hadron Capital LLP posiada obecnie 53.906.367 akcji Spółki uprawniających do wykonywania łącznie 4,73% ogólnej liczby głosów.

  Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
  Załączniki
  Plik Opis
  30_2021_zalacznik_-_attachment.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_


  Current Report No. 30/2021Date: 2021-07-21Issuer's
  trading name: SERINUS ENERGY plc


  Title: Holding in Company


  Legal basis: Article 70_1_ of the Act on Offering - acquisition or
  disposal of a significant block of shares


  Content:According to Article 70_1_ of the Act on Public
  Offering [...] the Management of SERINUS ENERGY plc _"Company" or
  "Serinus"_ informs that it received the notification provided by Hadron
  Capital LLP. _London, UK_ and prepared under AIM regulations _UK_,
  informing about a decrease of the share in the total vote in the Company
  below the threshold of 5%. According to the notification the Hadron
  Capital LLP currently holds 53,906,367 shares of the Company,
  representing 4.73% of the total vote.


  The attachment to this current report contains the text of the original
  notification in English, which has been filed by the Company in the UK
  and will also be available on the Company's website:
  www.serinusenergy.com  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SERINUS ENERGY PLC.
  _pełna nazwa emitenta_
  SERINUS ENERGY PLC. Paliwowy _pal_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  JE1 1FW The Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  54 Bath Street, Fairway Trust Limited 2nd Floor
  _ulica_ _numer_
  +1 _403_ 264-8877 +1 _403_ 264-8861
  _telefon_ _fax_
  info@serinusenergy.com www.serinusenergy.com
  _e-mail_ _www_
  -- -
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2021-07-21 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny _CEO_ Jeffrey Auld


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta SERINUS ENERGY PLC.
  Symbol Emitenta SERINUS ENERGY PLC.
  Tytul Stan posiadania akcji w Spółce
  Sektor Paliwowy (pal)
  Kod JE1 1FW
  Miasto The Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
  Ulica 54 Bath Street, Fairway Trust Limited
  Nr 2nd Floor
  Tel. +1 (403) 264-8877
  Fax +1 (403) 264-8861
  e-mail info@serinusenergy.com
  NIP --
  REGON -
  Data sporzadzenia 2021-07-21
  Rok biezacy 2021
  Numer 30
  adres www www.serinusenergy.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.