Go4Poland


 

Go4Poland – Wybierz Polskę! to program kierowany do Polaków studiujących poza granicami kraju. Program umożliwia uczestnikom zdobywanie wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach w firmach partnerskich oraz płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy.

Go4Poland – Wybierz Polskę! jest platformą kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami a środowiskiem biznesowym.

Partnerami Programu mogą być firmy oferujące miejsca stażowe, w tym jednostki administracji publicznej. Z Programem współpracują studenci, organizacje działające zagranicą, a także oddolne inicjatywy studenckie.

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych i polscy studenci wywodzący się z Polonii.

Wybór kandydatów dokonywany jest na zasadzie merytorycznej analizy zgłoszeń. Dla osób ubiegających się o staż realizowane są warsztaty, których organizatorami są Partnerzy biorący udział w Programie. W czasie warsztatów, Partner – potencjalny pracodawca – ma możliwość oceny kandydatów pod kątem potrzeb firmy.

W ramach projektu organizowana jest także konferencja, w ramach której odbywają się wykłady i dyskusje panelowe. Panelistami są eksperci, jak również Absolwenci i Ambasadorzy programu, którzy dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem.

Korzyści dla firm i podmiotów współpracujących w ramach Programu

  • Kreowanie wizerunku firmy lub instytucji odpowiedzialnej za przyszłość młodego pokolenia i rozwój Polski.
  • Nawiązywanie relacji ze środowiskiem akademickim i naukowym.
  • Podnoszenie kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy.
  • Praktyczna realizacja zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i możliwość jej raportowania zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania zintegrowanego (GRI).

Korzyści dla polskich studentów/absolwentów zagranicznych uczelni

  • Zdobycie wiedzy praktycznej, wykraczającej poza program zajęć na studiach.
  • Lepsze przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, a tym samym zwiększenie swojej konkurencyjności jako przyszłego pracownika.
  • Możliwość powrotu do Polski i realizowania aspiracji zawodowych w ojczyźnie.

Weź udział w Programie
Obejrzyj fotorelację z konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”
Obejrzyj reportaż z konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”
Komunikat Prasowy „Twoja kariera – kierunek Polska”