Jakość wykonania transakcji

 

IV kw. 2020 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

III kw. 2020 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

II kw. 2020 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

I kw. 2020 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

IV kw. 2019 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

III kw. 2019 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

II kw. 2019 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

I kw. 2019 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

IV kw. 2018 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

III kw. 2018 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

II kw. 2018 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3

 

I kw. 2018 r.

Tabela 1 - Rodzaj systemu wykonywania zleceń

Tabela 2 - Identyfikacja instrumentu finansowego

Tabela 3 - Informacje o cenach art. 4(a) - informacje śróddzienne

Tabela 4 - Informacje o cenach, które publikuje się zgodnie z art. 4 lit. b)

Tabela 5 – Informacje o kosztach, które publikuje się zgodnie z art. 5

Tabela 6 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 6

Tabela 7 – Informacje o prawdopodobieństwie wykonania zlecenia, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 1

Tabela 8 – Informacje, które publikuje się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3