Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLEFEKT00018
Nazwa: EFEKT
Skrót: EFK

  Główny Rynek

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  13-09-2017 Akcja Podstawowy Ciągły bd 26,00 PLN
  13-09-2016 Akcja Podstawowy Ciągły bd 23,95 PLN
  16-09-2015 Akcja Podstawowy Ciągły bd 16,30 PLN
  15-09-2014 Akcja Podstawowy Ciągły bd 12,31 PLN
  18-09-2013 Akcja Podstawowy Ciągły bd 8,74 PLN