Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLEFEKT00018
Nazwa: EFEKT
Skrót: EFK

  Główny Rynek

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  13-09-2017 Akcja Podstawowy Ciągły bd 26,00 PLN
  13-09-2016 Akcja Podstawowy Ciągły bd 23,95 PLN
  16-09-2015 Akcja Podstawowy Ciągły bd 16,30 PLN
  15-09-2014 Akcja Podstawowy Ciągły bd 12,31 PLN
  18-09-2013 Akcja Podstawowy Ciągły bd 8,74 PLN

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLEFEKT00018 EFEKT EFK Akcja 9 23,50

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLEFEKT00018 EFEKT EFK Akcja 30000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLEFEKT00018 EFEKT EFK Akcja Nie