Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLLVTSF00010
Nazwa: LIVECHAT
Skrót: LVC

  Główny Rynek

  Pierwsze notowanie

  Data Instrument Rynek System Kurs odniesienia Waluta
  11-04-2014 Akcja Równoległy Ciągły 18,50 PLN

   

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  09-01-2018 Akcja Równoległy Ciągły bd 41,55 PLN
  21-07-2017 Akcja Równoległy Ciągły bd 54,09 PLN
  26-07-2016 Akcja Równoległy Ciągły bd 46,46 PLN
  28-07-2015 Akcja Równoległy Ciągły bd 28,79 PLN
  29-07-2014 Akcja Równoległy Ciągły bd 17,08 PLN

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  15-03-2018 PLLVTSF00010 LIVECHAT Akcja HUDSON
  15-01-2018 PLLVTSF00010 LIVECHAT Akcja DM BH

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLLVTSF00010 LIVECHAT LVC Akcja 10 39,90

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLLVTSF00010 LIVECHAT LVC Akcja 30000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLLVTSF00010 LIVECHAT LVC Akcja Nie