Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLPRFBT00015
Nazwa: PREFABET
Skrót: PBB

  NewConnect

  Zmiana systemu notowań

  Data Instrument Miejsce obrotu System Kurs odniesienia Waluta
  10-07-2017 Akcja GPW ASO fixing (dwukrotny) 3,85 PLN

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  01-12-2017 PLPRFBT00015 PREFABET Akcja DM BDM

   

  Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  15-11-2017 PLPRFBT00015 PREFABET Akcja COPERNICUS

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLPRFBT00015 PREFABET PBB Akcja 8 1,40

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLPRFBT00015 PREFABET PBB Akcja 10000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLPRFBT00015 PREFABET PBB Akcja Nie