Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLRELPL00014
Nazwa: RELPOL
Skrót: RLP

  Główny Rynek

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  04-08-2017 Akcja Podstawowy Ciągły bd 8,60 PLN
  11-08-2016 Akcja Podstawowy Ciągły bd 9,77 PLN
  10-07-2015 Akcja Podstawowy Ciągły bd 6,11 PLN
  09-07-2014 Akcja Podstawowy Ciągły bd 6,90 PLN
  10-07-2013 Akcja Podstawowy Ciągły bd 7,37 PLN

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  02-10-2017 PLRELPL00014 RELPOL Akcja NWAI DM

   

  Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta

  Data Kod Nazwa Instrument Nazwa animatora
  13-10-2017 PLRELPL00014 RELPOL Akcja NWAI DM

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLRELPL00014 RELPOL RLP Akcja 9 7,60

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLRELPL00014 RELPOL RLP Akcja 30000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLRELPL00014 RELPOL RLP Akcja Nie