Kalendarium zdarzeń rynkowych

Kod: PLWDBBU00018
Nazwa: WDBBU
Skrót: WDB

  NewConnect

  Zmiana liczby instrumentów w obrocie

  Data Instrument Rynek System Liczba instrumentów
  w obrocie
  25-06-2013 Akcja Ciągły 16 710 400

   

  Operacje na papierze

  Data Instrument Rynek System ONP Kurs odniesienia Waluta
  18-07-2017 Akcja Ciągły bd 2,42 PLN
  08-07-2016 Akcja Ciągły bd 2,23 PLN
  09-07-2015 Akcja Ciągły bd 3,30 PLN
  25-07-2014 Akcja Ciągły bd 3,03 PLN
  27-06-2013 Akcja Ciągły bd 0,83 PLN

   

  Zmiana minimalnego kroku notowania

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Nr tablicy kroków notowania Kurs odniesienia
  2018-01-03 PLWDBBU00018 WDBBU WDB Akcja 8 2,38

   

  Zmiana minimalnej wartości transakcji cross

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Minimalna wartość transakcji cross
  2018-01-03 PLWDBBU00018 WDBBU WDB Akcja 10000

   

  Zmiana wskaźnika płynności ESMA

  Data Kod Nazwa Skrót Instrument Wskaźnik płynności ESMA
  2018-01-03 PLWDBBU00018 WDBBU WDB Akcja Nie