Raporty Spółek ESPI/EBI

45/2017 SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

10-08-2017 19:25:03 | Bieżący | ESPI | 45/2017
oRB: Zmiana nazwy (firmy) Emitenta

PAP
Data: 2017-08-10

Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-10
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Zmiana nazwy _firmy_ Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SETANTA Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. _dawniej SETANTA S.A._ z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie sądu, na podstawie którego powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Spółki z "SETANTA Spółka Akcyjna" na "SETANTA Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna" .

Wyżej wskazana zmiana firmy Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.
O podjęciu uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr ESPI 27/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SETANTA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-031 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jana Pawła II 61 lok.211
_ulica_ _numer_
+48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
_telefon_ _fax_
office@setanta.pl www.setanta.pl
_e-mail_ _www_
108-001-02-09 142795831
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-10 Conall McGuire Prezes Zarządu
2017-08-10 Piotr Boliński Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SETANTA S.A.
Tytul Zmiana nazwy (firmy) Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 01-031
Miasto Warszawa
Ulica Jana Pawła II
Nr 61 lok.211
Tel. +48 22 838 24 71
Fax +48 22 838 24 56
e-mail office@setanta.pl
NIP 108-001-02-09
REGON 142795831
Data sporzadzenia 2017-08-10
Rok biezacy 2017
Numer 45
adres www www.setanta.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.