Raporty Spółek ESPI/EBI

47/2017 SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

19-08-2017 20:55:03 | Bieżący | ESPI | 47/2017
oRB-W: SETANTA ASI S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki

PAP
Data: 2017-08-19

Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • statut_sp_ki_setanta_s_a__-_ze_zm_27_06_2017.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 47 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-08-19
  Skrócona nazwa emitenta
  SETANTA S.A.
  Temat
  SETANTA ASI S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd SETANTA ASI S.A. _Setanta, Spółka_ informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki
  podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r. _NWZ_.
  O podjęciu uchwały_NWZ_ Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr ESPI 27/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
  Treść tekstu jednolitego Statutu SETANTA ASI S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
  Załączniki
  Plik Opis
  statut_sp_ki_setanta_s_a__-_ze_zm_27_06_2017.pdf Statut Spółki

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  SETANTA S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  01-031 Warszawa
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Jana Pawła II 61 lok.211
  _ulica_ _numer_
  +48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
  _telefon_ _fax_
  office@setanta.pl www.setanta.pl
  _e-mail_ _www_
  108-001-02-09 142795831
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-19 Conall McGuire Prezes Zarządu
  2017-08-19 Piotr Boliński Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ds6x0hpt41
  Nazwa raportu RB-W
  Symbol raportu RB-W
  Nazwa emitenta SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SETANTA S.A.
  Tytul SETANTA ASI S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 01-031
  Miasto Warszawa
  Ulica Jana Pawła II
  Nr 61 lok.211
  Tel. +48 22 838 24 71
  Fax +48 22 838 24 56
  e-mail office@setanta.pl
  NIP 108-001-02-09
  REGON 142795831
  Data sporzadzenia 2017-08-19
  Rok biezacy 2017
  Numer 47
  adres www www.setanta.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.