Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)

03-02-2016 08:05:02 | Bieżący | ESPI | 27/2016
oRB: Nabycie akcji własnych

PAP
Data: 2016-02-03

Firma: NEUCA SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-03
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 2 lutego 2016 r. Spółka nabyła 1.612 akcji własnych w celu umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 330,70 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1,00 zł. Nabyte akcje stanowią 0,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łącznie Spółka posiada 63.238 akcji własnych, stanowiących 1,41% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Skup akcji własnych prowadzony jest na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Ipopema Securities S.A..

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NEUCA SA
_pełna nazwa emitenta_
NEUCA Handel _han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
87-100 Toruń
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szosa Bydgoska 58
_ulica_ _numer_
056 669 40 31 056 669 41 34
_telefon_ _fax_
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
_e-mail_ _www_
879-00-17-162 870227804
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-03 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2016-02-03 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta NEUCA SA
Symbol Emitenta NEUCA
Tytul Nabycie akcji własnych
Sektor Handel (han)
Kod 87-100
Miasto Toruń
Ulica Szosa Bydgoska
Nr 58
Tel. 056 669 40 31
Fax 056 669 41 34
e-mail piotrs@torfarm.com.pl
NIP 879-00-17-162
REGON 870227804
Data sporzadzenia 2016-02-03
Rok biezacy 2016
Numer 27
adres www www.neuca.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.