Raporty Spółek ESPI/EBI

49/2017 SETANTA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNTFG00017)

23-08-2017 18:28:32 | Bieżący | ESPI | 49/2017
oRB: Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

PAP
Data: 2017-08-23

Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-23
Skrócona nazwa emitenta
SETANTA S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SETANTA ASI S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie informuje, że w okresie od dnia 31.05.2017 r. do dnia 23.08.2017 r. na skutek transakcji zawartych na rynku NewConnect oraz na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym _NewConnect_ zbył łącznie 43.884 _czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć_ akcji Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Warszawie, stanowiących 4,22% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.

Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiada na dzień 23.08.2017 r. 49.618 akcji co stanowi 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
SETANTA S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Mennicy Skarbowej S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SETANTA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-031 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jana Pawła II 61 lok.211
_ulica_ _numer_
+48 22 838 24 71 +48 22 838 24 56
_telefon_ _fax_
office@setanta.pl www.setanta.pl
_e-mail_ _www_
108-001-02-09 142795831
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-23 Conall McGuire Prezes Zarządu
2017-08-23 Piotr Boliński Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SETANTA S.A.
Tytul Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 01-031
Miasto Warszawa
Ulica Jana Pawła II
Nr 61 lok.211
Tel. +48 22 838 24 71
Fax +48 22 838 24 56
e-mail office@setanta.pl
NIP 108-001-02-09
REGON 142795831
Data sporzadzenia 2017-08-23
Rok biezacy 2017
Numer 49
adres www www.setanta.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.